חורב בנים מרחבי כיתות. הגימנסיה העברית רחביה

אזור זה אשר התפתח במקביל לצעדיה הראשונים של רמת גן וכונה "רמת גן ב'" עד לסיפוחו לעיר הממצאים נחשפו בשנת 1939 בעת שעובד השטח לקראת זריעה על ידי העירייה
מזרחה ל מתרוממת גבעה הידועה כ'הר אברהם' ב- מוסדה הפעילות הצופית בגימנסיה כאשר הוקם בה , הראשון שפעל בירושלים

למרחב (רשת מוסדות חינוך)

שני המבנים נבנו ב , לשם מגיעים תלמידי הגימנסיה עד היום.

הגימנסיה העברית רחביה
גורמים מקצועיים שונים מרחבי ירושלים, פונים לצוות התקשורת של ישיבת חורב, במטרה להתייעץ ולקבל הכוונה לאור ניסיונם והשקעתם בילדים
כיתות תקשורת
כיום שוכן שם ובו מפקדת
רישום לשנת חורב בנים
השלטון העות'מאני בארץ ישראל החליט לסגור אותה, בהיותה תחת חסות צרפתית
זו אחת השכונות היקרות ברמת גן אספת הייסוד של היזמים להקמת העיר נערכה ב ב, כאשר קבוצה מתושבי בהנהגתו של ד"ר , מייסדה של , החליטו להקים עיר כפרית המבוססת על באזור זה
של רמת גן הוא 13,229 בתהליך זה נהרסו בתים צמודי קרקע ישנים ובמקומם נבנו בתים רבי קומות חדשים ומטופחים

כיתות תקשורת

היא הוקמה ב- כמושבה חקלאית, הוכרה כמועצה מקומית ב- והוכרזה כעיר בשנת.

27
בית הספר חורב רמת גן
המוסד היה ציבורי שניזון מתרומות אך ללא זיקה מפלגתית
כיתות תקשורת
בין תושבי השיכון המפורסמים היו , ו
למרחב (רשת מוסדות חינוך)
כביש זה נכבש לראשונה בשלהי התקופה הטורקית