רצח קסטנר. 'רצח קסטנר בוצע בידי להכפשת הימין'

השאלות שעלו בישיבה הטרידו אותה והיא החליטה לחקור את הפרשה
רצח רוז פיזם תאריך: 11 קבר אחים לכעשרת אלפים מיהודי גטו בודפשט אשר נספו בשנים 1944 — 1945, בחצר ב-19 במרץ

להרוג את קסטנר

באותה עת התנהלה במלוא הקצב.

63 שנים אחרי רצח קסטנר
ואולם, הנאצים היו ערמומיים ממנו והצליחו לנצלו
רצח קסטנר
הסניגור של השניים היה שמואל תמיר
המכתב שהתחיל את משפט קסטנר
הוויכוח סביב מהלכיו של קסטנר געש במשך שנים רבות ולצד הטענות על עצם קיומה של העסקה היו שטענו כי במציאות הבלתי אפשרית של השואה כל אדם היה מנסה להציל בכל דרך כל יהודי שיכול היה וקסטנר עשה זאת ל-1700 יהודים ועל כך מגיעה לו ברכה
קפלן הפך כל אבן בניסיון לרדת לעומקו של המסתורין שעדיין אופף את הרצח, אשר מטבע הדברים הוליד גם תיאוריות קונספירציה, שמועות לא מבוססות והרים של ספקולציות בצנעה, וללא כל יחסי-ציבור מוקדמים, נפתחה השבוע בבניין הספרייה של אוניברסיטת תל-אביב תערוכת צילומים - "ויזות לחיים: קרל לוץ והצלת 62 אלף מיהודי בודפשט"
כתוצאה מכך התירו הנאצים את יציאתה מהונגריה של רכבת ובה 1,684 יהודים שנבחרו על ידי קסטנר ועל ידי , יושב ראש ועד ההצלה ראש המשרד הארצישראלי בבודפשט, , האשים את קסטנר שבגינו נכשלה הצלתם האפשרית של יהודי הונגריה

מלכיאל גרינוולד

.

30
בחזרה לפשעים המזעזעים בתולדות תל אביב
עם זאת, יהודים שלא יכלו להוכיח שהם בעלי הונגרית מזה דורות רבים גורשו לידי הגרמנים החל מיולי 1941 ונרצחו במהלך , והחל מאוגוסט של אותה השנה נלקחו בכפייה גברים יהודים רבים אל החזית ב
רצח קסטנר
כשהגיעו החוקרים לזירה, נדמה היה להם שאת הרצח הזה כבר לא יצליחו לפענח
מלכיאל גרינוולד
האם נכנע ללחץ של השר, או שפשוט שם לו למטרה לטהר את שמו מהאשמות הנוראיות שטפלו בו — ויהי מה? הקובלנה נידונה תחילה בבית משפט השלום בתל אביב, שם ביקש כספי להעביר את הדיון לבית המשפט בירושלים, מטעמים של סמכות מקומית, ובקשתו נענתה