נציבות שירות המדינה טלפון. ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
מטרת האגף הינה לקדם ולחזק את מערך הגיוס והמיון התעסוקתי על ידי בחירת העובדים המתאימים ביותר לעבודה בשירות המדינה, על פי צרכי הארגון ומתוך היצע כוח האדם הקיים בשוק תפקידיה העיקריים הם ניהול התקנים של משרדי הממשלה, קליטת ומינוי עובדים, קביעת מסלולי קידום, הכשרת עובדי מדינה וטיפול ברווחתם

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)

אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

8
ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד
נציבות שירות המדינה
נציבות שירות המדינה נציבות שירות המדינה היא הגוף האחראי לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה
ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)
אגף בכיר בחינות ומכרזים אגף בכיר בחינות ומכרזים אמון על תחום הגיוס, האבחון והמיון התעסוקתי בשירות המדינה
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט
מרחיב את חובת הייצוג ההולם סעיף 15א ל קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידה, יינתן , ובכללם יוצאי אתיופיה אתר "כל זכות" מופעל ע"י האתר פונה לנשים וגברים כאחד

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)

.

7
ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)
ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)
ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)

נציבות שירות המדינה

.

12
ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)
נציבות שירות המדינה
ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה (זכות)