כללית כפר קרע. תוצאות חיפוש

שירותים ניתנים: אבחון: בקופת החולים מתבצע אבחון בנוגע למצבו הרפואי של האדם הפונה לרבות המלצות על תרופות או מתן הפנייה לגורם טיפולי מומחה בהתאם לצורך
מסמכים נדרשים: הצוות קובע בהתאם לפנייה טיפול ומעקב רפואי: צוות המרפאה פועל למען מתן טיפולים רפואיים והולמים לאנשים חולים בנוסף לעריכת בדיקות תקופתיות ומעקב אחר המצב הבריאותי

חיפוש רופאים

אופן קבלת השירות: איך ולמי פונים: יש לפנות לקופת החולים בה חבר הפונה או לקופת החולים הקרובה למקום המגורים.

17
תוצאות חיפוש
ייעוץ: מתן ייעוץ לפונים במגוון תחומים כמו מחלות, תזונה, נטילת תרופות ועוד
קופת חולים כללית
תוצאות חיפוש

חיפוש רופאים

.

23
חיפוש רופאים
תוצאות חיפוש
חיפוש רופאים

קופת חולים כללית

.

18
תוצאות חיפוש
קופת חולים כללית
תוצאות חיפוש