חומה ומגדל. חומה

תפקידנו עכשיו הוא — לחטוף וליישב" הנוער התחנך על מופת העמידה של מגיני טירת צבי וחניתה
עילם, ההגנה, הדרך, עמ' 220 אלחנן אורן, שם, עמ' 28-27 כתלי הבנין כבר באו — מֻנחים בחצר, באמצע, ציינו להם את המקום, גם הם התחילו בחפירת יתר הבורות לקבול כלונסאות המגדל, וכורים אלה לעומת אלה

אתר חומה ומגדל

לנוכח הצרכים ולמרות הקשיים, נרכשו קרקעות באזור.

1
File:AN ARAB BUILDING FORTIFIED BY MEMBERS OF KIBBUTZ EIN HASHOFET IN THE EPHRAIM HILLS. חומה ומגדל. בצילום, מבנה ערבי מבוצר בקיבוץ עין השופט בהרי אפריםwww.themodist.com
הקשר הרציף של 'חומה ומגדל' אל הסביבה העוטפת מתמצה בפיקוח פאנופטי מתמיד באמצעות המבט מעל — מהמגדל שב'חומה ומגדל'
File:A FENCE SORROUNDING KIBBUTZ HANITA IN THE WESTERN GALILEE. בצילום, גדר המקיפה את קיבוץ חניתה בגליל המערביwww.themodist.com
המוני המתנדבים שבאו לסייע בהקמת הנקודה השתלבו עם יחידות הפו"ש, שבאו להגן על המקום מפני התקפה צפויה
חומה ומגדל
כפר חיטין יש לציין כי הפתיחה למבצע הנועז התחילה שלושה ימים קודם לכן, ב-7 לדצמבר, עם חידושו של כפר-חיטין שליד טבריה
שינוי התפישה הציונית העלייה לחניתה כמו גם לתל עמל , רמזה על שינוי שהתחולל בתפישה הציונית: לאידיאל האיכר היושב על אדמתו והמסתפק בהגנה על הקיים, נוספה משמעות אסטרטגית וכיבּוּשית
הדברים טעונים הדגש, כדי להפריך מושגים רווחים, הנובעים מתקופה אחרת, תקופת המרי כנגד "הספר הלבן", שפורסם ב-17 במאי 1939 בחודשים יוני ויולי, בתקופה שאלחנן אורן כינה "המתקפה היישובית" שלו, תפש עיסוקו בהתיישבות לפרטיה, מקום רב, מסלילת דרכים ובעיות מים של היישובים ועד אופן רכישת הקרקעות וחלוקתן

אתר חומה ומגדל

לכן לא הלכו להרים בגלל חוסר כדאיות כלכלית.

File:AN ARAB BUILDING FORTIFIED BY MEMBERS OF KIBBUTZ EIN HASHOFET IN THE EPHRAIM HILLS. חומה ומגדל. בצילום, מבנה ערבי מבוצר בקיבוץ עין השופט בהרי אפריםwww.themodist.com
במבצע "חומה ומגדל" לקחו חלק כל זרמי ההתישבות, מהקיבוץ הארצי ועד בית"ר
חומה ומגדל תל עמל בגן השלושה
בסמוך לקיבוץ מצוי גן השלושה הסחנה ובחלקו הקרוב שחזור של תל עמל על החומה שהקיפה אותה והמגדל שבה
File:AN ARAB BUILDING FORTIFIED BY MEMBERS OF KIBBUTZ EIN HASHOFET IN THE EPHRAIM HILLS. חומה ומגדל. בצילום, מבנה ערבי מבוצר בקיבוץ עין השופט בהרי אפריםwww.themodist.com
מעניין לציין שעליית תל עמל תוארה למחרת היום בקצרה, בלא ההילה שהתווספה לה מאוחר יותר