מודה אני לפניך תפילה. מודה אני

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תדע לך שהוא כן, שהרי הפועל הזה עושה מלאכה כל היום, ונפשו יגעה עליו ושחוקה; וכשהוא ישן - הוא יגע ומשלים נפשו ונפקדת ביד הקב"ה, ולשחרית היא חוזרת לגופו בריאה חדשה
התפילה הזאת נאמרת בישיבה, מיד כשמתעוררים המקור לתפילת מודה אני: ובקומו יאמר מיד "מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך"

אנציקלופדיה יהודית דעת

הרב הקדוש ר' ישעיה משולם זוסיא מצ'רנוביל זצוק"ל נסע פעם בדרך ובלילה עצר בכפר אחד והתאחסן שםץבוקר השכים בכל הבית מיהר להתפלל אכל ארוחתו ומיהר עצמו כדי להכין ארוחת בוקר לרב הקוד.

16
מודה אני לפניך / ואני תפילה
רמזים וסודות במודה אני: תיבת נשמתי היא צירוף ישן מת ולכן כשהוא ישן הרי הוא כמת, וכששבה אליו נשמתו שהוא קם משנתו הרי היא תחיית המתים ממש, שעל זה נאמר שבכל יום מחדש מעשה בראשית, וחשבון ישן מת הוא חשבון הנשמה, הנשמה, ואם הגוף אינו מקיים תורה ומצוות הרי הוא בעולם הזה ישן וגופו ימות ולא יזכה לתחיית המתים, ואם עושה כן הרי הוא חי וקים כלומר נשמתו קיימת כי הגוף מתקן אותה
מודה אני
ועל כך מוסיף הכתוב ואומר "רבה אמונתך"-עלינו להאמין ולבטוח שיתחדש עלינו לטובה
מודה אני
ומתוך התודה הזו" מתוך המבט האופטימי" השמח הזה" על החיים בכללם" הוא שמח והוא משמח את כל מי שבא אתו במגע ואור התודה הזו" מאיר באור יקר על כל סביבתו
החגורה מחזיקה את הגוף, המקביל למידות שבלב שהם הגוף הרוחני שלנו ובהיות ש, להיותה בהזכרת השם, אי אפשר לאומרה עכשיו קודם נטילת ידים, צריך לכל הפחות להודות על החזרת הנשמה מיד כשניעור משינתו באמירת מודה אני
אך בשיחה שאמר גילה פרטים בנידון מימי ילדותו : " וכאן הוא קרא לאט ובהטעמה את: מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך

מעיינותיך. בסולם התפילה

סיום הברכה "המחזיר נשמות לפגרים מתים" אמנם רומז ליקיצה מהשינה שבה דומים אנו למתים, אבל עיקר הכוונה היא לתחיית המתים בה ירדו שוב כל הנשמות לעולם.

8
מודה אני לפניך
אבל הקב"ה אינו כן, אלא ה' אל אמת
מעיינותיך. בסולם התפילה
ואין צריך לזה נטילת ידים, כי אפילו יהיו ידיו מטונפות אין חשש כיון שאינו מזכיר לא שם ולא כנוי
נאמן למקור: על התפילה: מודה אני
ראייה מאמתת את הדבר בעומק הנפש במאת האחוזים