משרד המדע והטכנולוגיה. משרד משאבי המים

בגריד הפרסום לדוגמא הדבר קיים לסיכום -הרשות מחויבת לתשלום סך של 80 ש"ח עבור כל משתתף בין אם בצעה גבייה ובין אם לא
קשרי חוץ מדעיים המשרד פועל מתוך תפיסה שכדי לשמור על רמה גבוהה במחקר מדעי דרוש טיפוח מערך איתן של קשרי חוץ מדעיים במסגרת הסכמי המדע מתקיימים כינוסים דו-לאומיים, מחקרים משותפים בין מדענים ישראלים ועמיתיהם בעולם וביקורי משלחות

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

שהקים את שב והפריד את תיק התרבות מהמשרד ושמו שונה ל"משרד המדע והטכנולוגיה".

30
משרד המדע והטכנולוגיה
משך הקייטנה כל קבוצה תפעל במשך 5 ימים, מיום א'-ה' בשבוע, בין השעות 8:00 לשעה 13:00
משרד המדע, התרבות והספורט
תנאי להקמת מרכז הוא היותו לפחות במרחק של 20 ק"מ לפחות מאחת מארבע הערים הגדולות
שיחה:משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
תכנים תכני הקייטנה עוסקים במדע, רובוטיקה, אוירודינמיקה, רחפנים, חשמל, כימיה, פיסיקה שימושית, תכנות ועוד
במסגרת הקמת הופרדו תיקי התרבות והספורט מתיק החינוך, והועברו למשרד המדע והטכנולוגיה ב- הודיע על התפטרותו הממשלה ו מילא את מקומו עם כניסת ההתפטרות לתוקף
ניסיון העבר מלמד, כי הקייטנה מאוד מבוקשת ומתמלאת תוך ימים בודדים, לעתים שעות קבלת הטופס אצלנו תהווה הזמנה לשירות

שיחה:משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

עד שנת 1977 הייתה כפופה "המועצה המדעית" ולאחר מכן "המועצה הלאומית למו"פ" ל.

משרד המדע והטכנולוגיה
על המשרד מונה לראשונה השר , בנוסף לתפקידו כ
שיחה:משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
במסגרת זו מקדם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה את
משרד המדע והטכנולוגיה
כיום מפוצלות סמכויותיו בין ו