פרסום ציוני בגרות קיץ 2020. לוח בגרויות 2021

היכנסו לקרוא על מבנה תעודת הבגרות ועל הדבר אפשרי במסגרת אתר האינטרנט של משרד החינוך, המפרסם ציונים של תלמידי בתי הספר, נבחנים אקסטרניים ונבחני משנה בוגרים
מעבר לכך, קיימות דרישות המשתנות בין האוניברסיטאות לגבי בחינות מסוימות, כגון לבגרויות במקצוע בינתחומי, בגרות שמשלבת שני מקצועות כמו בתורת מחשבים ובמתמטיקה, עבודות גמר, ומקצועות טכנולוגיים שרוצים לקבל בגינם בונוס עד קיץ 2015, הועברו השאלונים 24 שעות טרם מועד הבחינה לסניפי במעטפות סגורות

אפריל 2020

המחברות נארזות ונמסרות למשגיחים במנת מחברות בצירוף דוח בחינה על פי סדר הישיבה בחדרי הבחינה, כך שניתן יהיה לבדוק ולספור את מספר המחברות בזיקה לתלמידים ולמספרי תעודת הזהות שלהם.

4
אפריל 2020
שימו לב, קיים , המלווה מצגת זו
שימוש בסיסמאות לצפייה בציוני בחינות הבגרות
ראשית, ניתן להחליט כי הבחינה פסולה ועקב כך להשעות את זכאותו של הנבחן לקבלת תעודה עד שייבחן שוב באותו המקצוע
פרסום תוצאות בגרות
את מלווים גם הזמינים לצפייה
בכל תואר קיים סף נקודות זכות הנדרש עבור התואר במקרים בהם יש פער בית־ספרי גבוה בין ממוצע ציוני ההגשה לממוצע ציוני הבחינה — משרד החינוך עשוי להפחית את משקלו של ציון המגן ל־30% או ל־10% שקלול דיפרנציאלי
מבוססת על בגרות המעבדה בקיץ תשע"ו, באדיבות יפעת ויצמן הממוצע בין ההערכות הוא הציון הסופי בבחינה

אפריל 2020

בחינות הבגרות מתקיימות בשני מועדים: מועד קיץ שהוא המועד המרכזי ביותר ובו מתקיימות כל בחינות הבגרות כולל מקצועות הבחירה מכונה גם "תקופת הבגרויות" ומועד חורף שהוא מועד מצומצם יותר ונערכים בו רק מקצועות החובה.

11
שימוש בסיסמאות לצפייה בציוני בחינות הבגרות
ציון ההגשה המקסימלי הוא 100
פרסום תוצאות בגרות
הציונים של בגרויות החורף מתפרסמים בחלוף חודשים ספורים ממועדן, על פי רוב קרוב לחג הפסח באפריל או במרץ
בחינת בגרות (ישראל)
מסמכים אלו, המחולקים על פי נושאי הבחינות, פורשים את החומר שיכלל במבחן מתוך