לוח שנה עברי. www.themodist.com

כניסת הצום: צאת הצום: כניסת החג: צאת החג: צאת השבת: כניסת שבת: עלות השחר: זריחה: שקיעה: צאת הכוכבים: צאת הכוכבים רבינו תם: זמן טלית ותפילין: סוף זמן קריאת שמע מג"א: סוף זמן קריאת שמע גר"א: סוף זמן תפילה מג"א: סוף זמן תפילה גר"א: חצות היום: מנחה גדולה: מנחה קטנה: פלג המנחה: דף יומי בבלי: דף יומי ירושלמי: איך נקבע לוח השנה העברי עד המאה ה-4 של הספירה הנוצרית ראש חודש נקבע כאשר שני עדים ראו את המולד של הירח
הספירה היהודית היא עתיקה מהנ"ל — היא סופרת את השנים מבריאת העולם בגלל החוק הזה ובגלל התופעה של עיבור השנה לא כל שנה היא באותו אורך

לוח שנה

חודש שיש בו 29 ימים נקרא חודש חסר, וחודש עם 30 ימים נקרא חודש מלא.

30
לוח שנה
הבעיה שיש בלוח שנה שמבוסס על הירח היא שהתאריכים נעים בעונות השנה; הבעיה הזאות ממוחשת באסלאם שנוהגת לפי הלוח שמבוסס על הירח בלבד, בגלל שאין דבר שמקבע את הלוח למחזור העונות חודש הרמדאן יכול להיות באמצע הקיץ שנה אחת ובאמצע החורף כמה שנים אחר כך
www.themodist.com
החודשים המלאים: תשרי, שבט, ניסן, סיוון ואב החודשים החסרים: טבת, אדר, אייר, תמוז, אלול בחודש שבא אחרי חודש עם 30 ימים ראש חודש יהיה יומיים ובחודש הבא אחרי חודש עם 29 ימים ראש חודש יהיה יום אחד
לוח שנה אוקטובר 2021
שנה בה חשוון וכסלו בשתיהן מכילים 29 ימים, כלומר השנה בת 353 יום לפשוטה ו-383 יום למעוברת — נקראת "שנה חסרה"
בקהילות היהודיות נוהגים לקרא כל שבת קטע מחמישה חומשי תורה, על הסדר, ככה שפעם בשנה מסיימים את כל התורה כולה גם החגים המינוריים כמו ל"ג בעומר, ט"ו בשבט וט"ו באב, החגים העדתיים כמו חג הסיגד של העדה האתיופית, הסהרנה של יהודי כורדיסטן והמימונה של יוצאי צפון אפריקה, וגם החגים הלאומיים של מדינת ישראל למעט כ"ט בנובמבר נחגגים לפי הלוח העברי
אמנם קיימת גם סיבה נוספת, בגלל הדחייה של לא אד"ו ראש הגורמת לדחיית ראש השנה בחלק מהשנים כנגד אי דחייתו בשנים אחרות כאשר היום הראשון של החג יוצא ביום שישי השבת למחרת היא שבת רגילה בארץ, ולכן קוראים את הפרשה הרגילה, ובחול היא חג — ולכן שם לא קוראים את הפרשה מהסדר

לוח שנה

היוצא מן הכלל הוא חג השבועות שעליו התורה אינה מציינת תאריך מדיוק, אלא היא קבעה שהוא יוצא בדיוק שבע שבועות או 50 יום ממוצאי החג הראשון של פסח בסוף התקופה שנקראת ספירת העומר.

לוח שנה עברי
כתוצאה במקרה כזה יהודי ארץ ישראל לא קוראים את אותה הפרשה שיהודי חו"ל קוראים, כדי להשיג להתגבר על המצב הזה יהודי חו"ל מחברים שני פרשיות וככה הם "משיגים" את יהודי ארץ ישראל
לוח שנה 2021
www.themodist.com
שני העדים היו צריכים להעיד מול הסנהדרין ורק אז היו מכריזים על החודש החדש