הרצוג יצחק. יצחק הרצוג הושבע לנשיא ה

לאחר שעבדה במשרדו של סלונים במשך כעשור, פנתה הרצוג לתחום ה והפילנתרופיה In doing so, he became
He was elected in the and was inaugurated on 7 July 2021

מיכאל הרצוג

לאחר מאמצים הצליח להיפגש עם , , ותבע ממנו להציל יהודים ולהפציץ את מחנות ההשמדה.

יצחק הרצוג נבחר לנשיא מדינת ישראל ה
בשנים עד כיהן כרב ב: 3 שנים כרבה של , אחר כך כרבה של ומשנת כ של
יצחק אייזיק הלוי הרצוג
אל תקשיב רק למה שהוא אומר, תקשיב גם למה שאיננו אומר'
מיכל הרצוג
ב- היה בין המשתתפים ב ב
בין השאר אמר, ב-1 ביוני: "אילו הוטל עלי לבחור הלילה בין האפשרות להיות טייס מצרי התוקף את תל אביב, ובין האפשרות להיות אזרח בתל אביב - הייתי בוחר, מטעמים של ביטחוני האישי, באפשרות השנייה" His paternal grandfather, Rabbi , was the first of from 1922 to 1935 and from 1936 to 1959
ואכן אונייה שבה היה אמור לנסוע הוטבעה וכל נוסעיה נספו אשר תוכנית המבוססת עליה אושרה בחקיקה בשנת 2017 בעקבות משא ומתן בין סיעת "" למשרד האוצר

מיכל הרצוג

Retrieved 9 April 2019 — via Haaretz.

24
יצחק הרצוג הושבע לנשיא ה
Prior to the , Herzog won second place on Labor's list in the party's primaries
יצחק הרצוג נבחר לנשיא מדינת ישראל ה
הרצוג זכה בניצחון הגדול ביותר של נשיא אי פעם בכנסת
מיכל הרצוג
בהמשך נאומו הזכיר הרצוג את ייחוסו המשפחתי: אביו חיים היה כאמור הנשיא השישי של ישראל, וסבו הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג היה הרב הראשי לישראל