שקיעת החמה ירושלים. תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?

להלן רשימת השיעורים שכבר חזרו לבניין: חללה הרשימה המלאה הרגילה - מלפני תקופת הקורונה - והסברים אודות השיעורים ובתי המדרש, מופיעים מתחת לרשימה השיעורים שחזרו לפעול על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות
כך הוא גם מנהג יוצאי תימן ויוצאי עדות המזרח כולם שיטה זו היא גם דעת ושאר המקובלים מבית אל הדוגלים בתפילת ותיקין ככל המקובלים החיבור שעושה שריג בין כינור לעשור, מכוון לחגיגות בשנת 1972

תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?

ויש מהראשונים שסוברים שדין תוספת שבת ויום הכיפורים וימים טובים אינו אלא מדרבנן, והסמיכוהו חכמים על הפסוק.

3
לוח זמני היום
חצות היום ערך מורחב — חצות היום זהו הזמן הממוצע שבין הנץ לשקיעה
תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?
הרב שכטר לפעמים אומר שכדאי אפילו לאחר את זמן זה בכ-5 דקות
זמני היום בהלכה
זהו הספר ההלכתי הראשון שיצא בענייני חישוב זמנים
בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי על רקע סיפור נפילתו של יוסף שריג ב, ניתן לראות בשילוב פסוק זה מעין נבואה המגשימה את עצמה
כמו כן כדי למצוא את אורכה של דקה זמנית נחלק שעה זמנית ל-60 לדעת רוב הפוסקים, הזמן המוקדם ביותר לקבלת תוספת שבת הוא , אך לפני כן לא ניתן לקבל את השבת

תכונת השמים פרק נ'

שעות אלו אינן כל פי השעות הרגילות, אלא , כאמור לעיל ישנה מחלוקת בפוסקים האיך לחשב שעות זמניות אלו בין המגן אברהם והגר"א.

תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?
המקור בפסוקים לכך הוא: לשיטת מהפסוק:"ויקרא אלוהים לאור יום", ומפרש רבא שאור הוא במשמעות פעולה, כלומר מהזמן שמתחיל להאיר
תכונת השמים פרק נ'
עם זאת, עיקר החיוב הוא להדליק קצת קודם כניסת השבת כדי שיוכל להוסיף מחול על הקודש
זמני היום בהלכה
הגאון הרב דוד יוסף עם אביו מרן הגר"ע זצ"ל שאלה: האם חובה להקפיד ולהקדים את כניסת השבת והדלקת הנרות בירושלים ארבעים דקות לפני השקיעה? בשורות השיר ישנם אזכורים רבים של פסוקים, ביטויים ומאורעות שונים בתנ"ך
לדעת רבים מרבותינו הראשונים, זמן תוספת מחול על הקודש צריך להיות מבעוד יום, ואין הדבר מועיל שיקבל עליו תוספת מחול על הקודש בשקיעת החמה שהוא כבר זמן בין השמשות דוגמה אחת היא "הָיָה יוֹם-אֶחָד, הוּא יִוָּדַע לַה'--לֹא-יוֹם וְלֹא-לָיְלָה; וְהָיָה לְעֵת-עֶרֶב, יִהְיֶה-אוֹר" זכריה יד, ז
לעומת זאת, בשיר המילה "עשור" באה לציין יום חג ומועד ויש אומרים שלדעת הרמב"ם יש דין תוספת מחול על הקודש לעניין מלאכה על כל פנים מדרבנן

תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?

נחלקו הראשונים איך לפסוק להלכה, ובשולחן ערוך נפסק שיש להיזהר לכתחילה לאכלו קודם חצות.

11
לוח זמני היום
זמן הזריחה נחשב לזמן הטוב ביותר להתפלל תפילת שחרית, על פי הפסוק "יִירָאוּךָ עִם שָׁמֶשׁ
זמני היום
הא כיצד: כל מקום שנאמר - שבות, מכאן שמוסיפין מחול על הקודש" — מכילתא על פרשת יתרו ה ב הביא את ההלכה לגבי חיוב תוספת יום כיפור בהקשר של תוספת לתענית , אך השמיט אזכור דומה לגבי תוספת שבת ותוספת יום טוב לעניין איסור מלאכה , ובדרך זו הלך גם אך הרחיב את דין תוספת יום כיפור גם לאיסור מלאכה
תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?
אנו ניגשים למקורות ביחס משולב של רוחניות מסורתית, וביקורתיות מדעית