קרן השתלמות חברת החשמל. אודות החברה המנהלת

ב- , אירע בצינור הגז הטבעי ב, אשר גרם להפסקה מוחלטת באספקת הגז לישראל וכן למדינות שאליהן מוזרם הגז באמצעות צינור הגז הערבי ירדן, סוריה למשך 39 יום קרנות השתלמות הן סוג של חסכון, שנפוץ בארץ מזה שנים רבות וזמין במגוון סוגים
ההפקדה פטורה במקרה זה ממס הכנסה, אך רק עד לתקרה מסוימת ובכפוף לתנאים מוגדרים למשל, הפקדה של עד 2 נציגי ועד העובדים נבחרים על ידי העובדים בבחירות

תשואת קרן השתלמות

מודעה מ מ לקראת חיבור העיר לרשת החשמל ב- נפטר מייסד חברת החשמל ומנהלה הראשון פנחס רוטנברג ואת מקומו כמנהל הכללי של חברת החשמל תפס אחיו,.

12
קרן השתלמות (זכות)
מהנדס חשמל מתחיל ישתכר כ־13,000 ש"ח ברוטו בחודש ובתום 5 שנות העסקה יוכל להגיע לרמת שכר של עד 30,000 ש"ח
קרן השתלמות (זכות)
ביוני 1923 הוארו לראשונה רחובות אלנבי ו בתל אביב, ובנובמבר 1923 הוארה שדרות המלך ג'ורג' לימים שד' ירושלים ביפו
כמה סוגי קרנות השתלמות קיימים?
כלומר ניתן לקבל פטור מלא על הרווחים הצטברו בקרן כשכיר בגין הפקדות שלא עלו על התקרה לשכיר ושהופקדו בהתאם ובנוסף ליהנות מפטור על הרווחים שהצטברו בקרן כעצמאי בגין הפקדות שלא עלו על התקרה לעצמאי - 18,480 ש"ח נכון ל-2021 וזאת בלי קשר לגובה ההכנסה החייבת כעצמאי
הן פועלות גם בתחום מתקני חשמל בהיקפים קטנים ובינוניים, בתחום האנרגיות המתחדשות, התייעלות אנרגטית, פרויקטים בתחומי ההולכה והחלוקה, , ועוד במגזר הפרטי זכאים עובדי שמירה ואבטחה לקרן השתלמות החל מנובמבר 2014, ובמגזר הציבורי - החל מספטמבר 2013
מקום נוסף בו לא היה תוקף לזיכיון החשמל היה שטח העיר וסביבתה הקרובה, שם החזיקה בזיכיון "חברת החשמל והשירות הציבורי לירושלים" ב- הקימה חברת החשמל תחנת-כוח קיטורית נוספת מצפון לנהר , "", בכושר ייצור חשמל של 24 מגוואט

אודות החברה המנהלת

הסכמי העבודה חלים על כל העובדים בחברה בסייגים המפורטים בהם, למעט עובדים בחוזה אישי.

18
תשואת קרן השתלמות
במהלך הרחיבה חברת החשמל את השימוש ב וביכולתה היה לייצר באמצעותו למעלה מ-50% מסך יכולת הייצור הכוללת
כמה סוגי קרנות השתלמות קיימים?
נכון לסוף חודש אוקטובר האחרון, נוהלו בקרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל כ-787 מיליון שקל, כשההפקדות אליה הסתכמו ב-12 החודשים האחרונים בכ-93 מיליון שקל
תשואת קרן השתלמות
על בסיס סקר זה הציע רוטנברג להקים שלוש-עשרה הידרואלקטריות על שפת נהר הירדן ויובליו, מ ועד