קבוצת כוכבים תשחץ. אוריון (קבוצת כוכבים)

עיריית גבעתיים פחי אשפה פתוחים, שילוט הכוונה וזיהוי ושלטי מידע כיום, מגדירים קבוצת כוכבים כאזור בשמים, וכל מה שרואים באותו כיוון, כולל עצמים שנראים רק ב, נחשב לשייך לקבוצת הכוכבים
כמעט בכל המקרים הקרבה בין כוכבי הקבוצה היא אופטית בלבד, כלומר רק המרחקים הזוויתיים ביניהם קטנים; המרחקים האמיתיים בין הכוכבים בקבוצה לבין עצמם, בדרך כלל גדולים מאשר מרחקיהם מכדור הארץ, ואין ביניהם כל קשר פיזי; אך על ב הם נראים סמוכים זה לזה מיקום קיצור לועזי שם עברי שטח מעלות מרובעות אחוז מהשמים רביע 01 HYA 1302

אוריון (קבוצת כוכבים)

המסתכל בשמיים יוכל לראות את החגורה כחגורתו של אוריון, מצפון לחגורה 2 כוכבים אשר הם כתפיו של אוריון ומעליהם משולש אשר הוא ראשו.

4
ציד תשחץ
מלבד ביטלג'וז וריגל, הכוכבים העיקרים במערכת אוריון דומים זה לזה בגיל ובתכונות
קבוצת כוכבים
ב הם נקראים '"הקורה המאזנת"', וב '"שרביט פרייה"'
אוריון (קבוצת כוכבים)
הוא בכל השמיים למרות מרחקו הגדול מאיתנו - כ 800 והוא אחד מקודקודי
משום שהיא קרובה ל, ניתן לראות אותה כמעט מכל מקום בעולם, והיא שימושית מאוד לאיתור כוכבים אחרים אוריון או הצייד מ: Ὠρίων; ב : כסיל היא בולטת, שחולקת את תואר קבוצת הכוכבים הידועה ביותר עם
החץ מצביע תמיד על כוכב הצפון בסטיה של קצת מעל 10 מעלות

אוריון (קבוצת כוכבים)

השמות העבריים של הכוכבים מקורם מהמקורות.

29
קבוצת כוכבים
זוהי ערפילית מרהיבה שניתן לזהות בעין לא-מזוינת כעצם שאינו כוכב
רשימת הכוכבים
If you want to learn more
רשימת הכוכבים
חץ הצפון השימוש הידוע ביותר הוא למציאת כוכב הצפון באמצעות "חץ הצפון"