שרות תעסוקה. רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באופן מקוון (באינטרנט) (הליך)

כהמשך ל מתווה החזרת עובדים למשק ביום 16 שירות התעסוקה נתון לביקורת על היותו בלתי יעיל
גם אדם שעובד במקום עבודה וגם מי שהוא מובטל, יכולים לקחת את הקורסים וללמוד אופן הגשת הבקשה לקבלת המענק: לצורך קבלת המענק המעסיק יגיש למנהל שירות התעסוקה בקשה לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק וזאת לא יאוחר מ-60 ימים מתום אותו החודש

שירות התעסוקה

קורסים אונליין של שירות התעסוקה הם תכניות לימוד המשלבים סדרה של שיעורים ללימודי נושא מסויים, בצורה מקוונת באינטרנט.

13
קורסים אונליין של שירות התעסוקה
בהצעת החוק המקורית נקבעה אפשרות ללשכות תעסוקה נפרדות לעובדים ערבים, אולם אפשרות זו בוטלה כאשר הסתייגות של חבר הכנסת נתקבלה, בהימנעות של חברי הכנסת הערביים שתמכו בהסתייגות אך לא רצו להרגיז את מפא"י
מענק לעידוד תעסוקה: עידוד החזרת עובדים
ימי ההתייצבות יספרו מרגע הרישום הראשוני באתר
ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה (הליך)
סכום היתר יקוזז מכל סכום שמגיע למעסיק לפי הוראות חוק זה לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר בנוגע להתייצבות בלשכת התעסוקה
אוכלוסיית יעד — למי זה מתאים ומי זכאי? יובהר, כי במניין מצבת העובדים לא יבואו בחשבון עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת באותו חודש מסוים, כולו או חלקו, אלא אם שבו לעבודה באותו חודש יש מעל 20 קורסים שונים והם ניתנים בחינם וללא הרשמה

שירות התעסוקה

תוצאות הבדיקות והמסמכים יובאו בפני ועדה חוזרת.

ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה (הליך)
מעסיקים שנתפסו מעסיקים עובדים שלא דרך שירות התעסוקה נקנסו והעובדים פוטרו
מענק לעידוד תעסוקה: עידוד החזרת עובדים
לאחר קום המדינה, במסגרת הממלכתיות והעברת שירותים לידי המדינה הציגה הממשלה בסוף שנת 1956 את חוק שירות התעסוקה שנועד להעביר את לשכות התעסוקה למסגרת ממלכתית ולאסור קיום לשכות עבודה פרטיות
קורסים אונליין של שירות התעסוקה
ב תרפ"ב הוקמה הסתדרות , במטרה להקים מסגרת דתית בדומה להסתדרות הכללית, ובין פעולותיה הייתה הקמת לשכת עבודה
קיימת גם אפשרות לבצע את הרישום הראשוני באמצעות אם יש קושי בהגשת המסמכים בזמן, יש לעדכן את מתאם ההשמה על כך
בלשכות הועסקו פקידות לצורך טיפול בפועלות ערביות כתבי אישום הוגשו גם כאשר דובר על העסקה למילוי מקום לימים ספורים

רישום והתייצבות בשירות התעסוקה

נסיעה לחוץ לארץ אם במהלך תקופת האבטלה נסעת לחוץ לארץ ולא התייצבת בשירות התעסוקה כנדרש, לא ישולמו לך דמי אבטלה בתקופה שבה לא התייצבת בשירות התעסוקה.

27
ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה (הליך)
בשנת 1991, במסגרת , נקבע שסעיפי החוק המחייבים העסקה רק דרך לשכת עבודה יחולו רק על מי שאינם אזרחי או תושבי ישראל
שירות התעסוקה
כל הקורסים באתר שירות התעסוקה הם בחינם
פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה
מחלה אם היית חולה ביום שנקבע לך להתייצב, ביום ההתייצבות הבא שלך עליך להביא תעודת מחלה מרופא ולהציגה למתאם ההשמה בשירות התעסוקה