מענק קורונה נובמבר דצמבר. שיעור הירידה לצורך קבלת מענק בחודשים נובמבר דצמבר

כמ כן, בהתאם להחלטה שהתקבלה, תחול הקלה בתנאי הסף למענק גם לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 100 מיליון באופן הבא: עסקים עם מחזור שנתי של 200-100 מיליון ש"ח יצטרכו להראות ירידת מחזור של 40% לעומת 60% ברשת הביטחון המקורית עסקים עם מחזור שנתי של 400-200 מיליון ש"ח יצטרכו להראות ירידה של 60% לעומת 80% ברשת הביטחון המקורית הרציונל העומד מאחורי ההפחתה המדורגת הוא, בין היתר, להקל את המעבר של העצמאיים והעסקים מתקופת הסגר לקראת פתיחה רחבה יותר של המשק הישראלי
זוהי בשורה גדולה שתאפשר לעוד עסקים רבים לקבל מהמענקים על פי הקריטריונים למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 שקל ל-25 אלף שקל

מענק חד פעמי למקבלי קצבאות נכות בשנת 2020 (זכות)

בכך הלכה למעשה, ניתן יהיה להמשיך את הסיוע לעסקים רבים.

17
עדכון מענקי קורונה
מענק השתתפות בהוצאות קבועות נועד לסייע לעסקים שצומצמה פעילותם בהתמודדות עם הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח ,חשבונות חשמל ומים וכדומה
עדכון מרשות המסים לגבי מענקים בשל ירידה במחזורים
היום רביעי נפתחה באתר רשות המיסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019
עדכון מענקי קורונה
אז ראשית — מדובר בתחום רחב
בהתאם להחלטה, ההקלה בתנאי הסף לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות תוארך גם לתקופת נובמבר-דצמבר תוך דרישה להוכחת ירידת מחזור של 25% בלבד לעסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל אבל איך בכלל מתמחרים חברות נדל"ן ואיך בוחרים מניות בתחום? מחשבון מעודכן לבדיקת זכאות וגובה מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים שימור עובדים - להורדה
אולי מכיוון שקיימת הערכה לעליית מחירי הדירות, אולי תמחור חסר בעבר לפרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מענק חד פעמי למקבלי קצבאות נכות בשנת 2020 (זכות)

למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה, שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 לא עלה על 651,600 שקל וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 עולה על 714 שקל.

13
מענק חד פעמי למקבלי קצבאות נכות בשנת 2020 (זכות)
נמשיך לסייע למשק הישראלי עד להגעת החיסונים וסיום משבר הקורונה
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי נובמבר
לאחרונה נפתחה האפשרות להגיש את הבקשות עבור חודשים אלה באתר רשות המיסים
עדכון מענקי קורונה
למצגת בפורמט PDF בנושא מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים 810KB
כמו כן, תשומת הלב כי כחלק מתנאי המענק, על העוסק להיות זכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 או עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2020 במסלול המאוחר, למדווחים ע"ב מזומן על מנת להיות זכאי למענק שימור עובדים יש להגיש את מכתב ההחלטה מרשות המסים כחלק ממסמכי הבקשה
היקף המענקים מגיע עד ל-500 אלף ש״ח בחודשיים בנוסף להחזר הוצאות הארנונה סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 שקל: עצמאים עם מחזור שנתי של עד 100 אלף שקל יקבלו מענק של 3,000 שקל, עצמאים עם מחזור שנתי של 100-200 אלף שקל יקבלו מענק של 4,000 שקל, ועצמאים עם מחזור של 200-300 אלף שקל יקבלו מענק של 6,000 שקל

עדכון מרשות המסים לגבי מענקים בשל ירידה במחזורים

האפשרות להגשת תביעות למענק שימור עובדים תפתח באתר משרד הכלכלה והתעשייה ב- 1.

21
עדכון מענקי קורונה
כמו כן, תינתן הקלה גם לעסקים עם מחזור גבוה יותר
עדכון מרשות המסים לגבי מענקים בשל ירידה במחזורים
שר האוצר ישראל כץ: החלטתי הערב להמשיך ולהוריד את הרף לקבלת מענקי הוצאות קבועות לעסקים שמחזורם נפגע בהיקף של 25% ומעלה, גם בחודשים נובמבר-דצמבר
מענק חד פעמי למקבלי קצבאות נכות בשנת 2020 (זכות)
בצל המשבר הכלכלי ורגע לפני החמרת הסגר השלישי, הוקדם מועד הגשת הבקשות למענק מה-15 בינואר להיום