שיר ללא שם. שיר ללא שם

Em7 Am Em7 Dm7 כי שירי הוא בת קול ברוח, G7 Dm7 Em7 Dm7 מכתבי השלוח E Fmaj7 B7 Fmaj7 C מסילת חיי, געגו---עי, הד תפילותי יה דומיה סביב והיה אם אתה מקשיב אולי, אולי, אולי אתה בא והולך אלי אולי, אולי, אולי אתה בא והולך אלי
Em7 Am Em7 Dm7 כי שירי הוא עלה ברוח, G7 Dm7 Em7 Dm7 הנידף, השכוח E Fmaj7 B7 Fmaj7 C הוא האור הרך, הנפ--קח, בלילותי Am Em7 Dm7 הוא אתה ההולך אלי Em7 Am Fm7 בנדודי חולפות עלי E E7 E Gm7 תמונות ונשמות

אקורדים שיר ללא שם

שלום מדגיש דווקא את הפן העצוב שביצירה, את הרגע שההשראה נוטשת, שהשיר מתרחק.

10
אקורדים שיר ללא שם
אבל מה הופך אותו לכזה: המילים, הלחן, העיבוד, השירה, החיבור בין כל המרכיבים? Am Em Dm אולי, אולי, אולי Am Em Dm7 אתה בא והולך אלי
שיר ללא שם
על מעט שירים אפשר להגיד — אולטימטיביים
שיר ללא שם
בסיכום שנת קבע כי זהו "השיר היפה ביותר השנה"
בדרכי הולכים איתי נופים וניגונים
התקבלות השיר ומעמדו חוקר השירה והמוזיקה הישראלית מכליל את השיר בין אלה שחילץ חנוך מן הספרותיות של "שירי ארץ ישראל"; "מן הטון ה, ומן המחויבות האידאולוגית שליוו את העבריות של השיר, גם כאשר תוכן המלים לא היה פטריוטי ה וה הישראלי : "אחד השירים הכי יפים במוזיקה הישראלית

שיר ללא שם

בא והולך, וכשהוא מגיע, אתה מתחבר אליו כאל מקור חיים שמכיל את הנופים, הניגונים שלך מרבות הימים, למעשה חלק מקיומך במקום נזה.

8
שיר ללא שם
השיר הופך לישות בפני עצמה כשהדובר מאניש אותן — "אתה בא והולך", וכשהוא בא, נולד שיר כמו השיר המיוחד שנולד כאן"
שיר ללא שם
אין שם, אין מילה, למה שהופך את השיר הזה לכל כך גדול"
שיר ללא שם
כי שירי הוא משב הרוח חלוני הפתוח מעין כוחי, צחוק ובכי קץ ייסורי אתה בא והולך אלי