סקראץ. Computational Thinking

You can find a list of example extensions in the בצורה זו יהיו לכם 2 גרסאות של הפרויקט שלכם
Click the 'Save' button at the top of the page to download your project as an Education: Paving the way for computational thinking

Energies Futures Prices

The next step in articulating our computational thinking framework was to describe the processes of construction, the design practices we saw kids engaging in while creating their projects.

20
Dr. Scratch
Birth Month and Year We use this information to calculate the age range of people who use Dr
Computational Thinking
בצילום מסך להלן קבוצת הלחצנים מסומנת בצבע אדום והלחצנים מסומנים בצבע כתום ישנם לחצני בקרה נוספים שלא נכללו בצילום המסך
Scratch 3.18.1 for Windows
Lastly, if you don't have an example extension, you can try out one on the site by visiting the and clicking on an example extension there
To upgrade to Adobe Air 20 manually, go If you have resources that you would like added to this list, please contact us
If you have been sent a ScratchX URL starts with 'scratchx Scratch extensions make it possible for Scratch to interface with external hardware and information outside of the Scratch website through new blocks

Scratch 3.18.1 for Windows

לאחר ביצוע פעולה זו יתווסף אייקון נוסף של צפרדע 2.

17
Scratch 3.18.1 for Windows
How do I use ScratchX? If you are a network administrator: a Scratch 2
Scratch 3.18.1 for Windows
Official Extensions can be found and run from within Scratch 2
סקראץ'
כרגע הדמות הפעילה היא דמות של החתול
כל שלושת הדמויות בצילום המסך עומדות בכיוון 0- במצב זה הן שוכבות עם הראש בכיוון שמאל התלבושת השלישית היא חתול בתנוחה של מעוף
בצילום מסך להלן נלחץ לחצן הכיוון לכן מופיע מתחת ללחצן הכיוון של החתול שהוא מינוס 60 מעלות על מנת לעשות שינוי זה נדרש לערוך את הלשון של הצפרדע דרך לשונית תלבושות

סקראץ'

Programming these actions is not at all complicated, thanks to the full-featured graphic editor you get in Scratch.

6
Computational Thinking
Computational thinking and thinking about computing
Computational Thinking
Because of this, we do not allow Experimental Extensions to run on the larger Scratch site
סקראץ
כלומר הדמות תלך למעלה או למטה מספר צעדים שנדרש על מנת להגיע לנקודה בבמה בה מיקום ה-Y הנו 100