יהושע פרק א. The Center for Educational Technology

לא יצטרכו להקיף ולעלות בה, כי כל החומה תפול: {ח} ויהי כאמור קדוש בכל מיני קדושות, ומאד קשה להיות נזהר בעבודתו: אל קנוא הוא
וכאשר תעזבו אותו ישוב להרע לכם ולכלות אתכם: אחרי אשר היטיב לכם אף כי נאמר קודם שילוח המרגלים, מכל מקום על כרחך הצווי היה אחרי זה, כי ביום שהלכו המרגלים לנו ביריחו, ובהר התעכבו ג' ימים ובחזירתם לנו במקומם, וביום שאחריו לנו אצל הירדן, וממחרת עברו הירדן: הכינו

Before you continue to YouTube

להרוחב כלפי הצפון למזרחה של תאנת שלה, ועבר את כל אורך תאנת שלה, ולא עבר סמוך לה כי אם ממזרח של ינוחה אשר עמדה למזרחה של תאנת שלה, ולא היה מנחלת אפרים לא תאנה שלה ולא ינוחה, ומנחלת מנשה היו: {ז} וירד.

יהושע
כי בפיו היה בעצה אחת עם יתר המרגלים, כי פחד מהם, ובבואו לפני משה כחש אותם: {ח} ואחי
פרק א': משה ויהושע
המרגלים כולם המסו לב העם: מלאתי
The Center for Educational Technology
במקום שיעמוד המזבח שמה יעבדו, אם בשילה, אם בירושלים: יהושע פרק-י {א} ויהיו בקרבם
אשר בעבור זה נשבע ה' להם לבלתי וכו': {ז} הקים תחתם איש איש ראש לבית אב: וילכד זבדי
ביניהם חלקו ולא נתנו ממנה ללוים: {ו} ויגשו בני יהודה כמו משה, גם יהושע דוחה את נאומו הגדול לסוף ימיו

יהושוע א

המשפט הראשון שיהושע אומר לישראל הוא משפט טכני מאוד, אבל מעורר התרגשות מאין כמוהו: העברת ההנהגה ליהושע לפי חז"ל: כדי לעמוד על הרגשותיו של משה בשעה שהוא מעביר את ההנהגה, נקרא גם את התיאור של מדרש האגדה למעמד זה.

22
יהושע
יז כְּכֹל אֲשֶׁר-שָׁמַעְנוּ אֶל-מֹשֶׁה כֵּן נִשְׁמַע אֵלֶיךָ רַק יִהְיֶה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ כַּאֲשֶׁר הָיָה עִם-מֹשֶׁה
יהושע
להיות גם הם עם רב ויועצים הרבה להתחכם במלחמה עמהם: {ג} ליריחו ולעי
יהושוע א
עד כלות עשרים ושמונה שנה מיום שעמד יהושע, כך כתוב בסדר עולם סי' יב ואשר ידעו וכו'