חוק המאבק בטרור. הצעת חוק המאבק בטרור

בהתאם לכך, במקביל לכניסתו לתוקף יבוטלו , ו, וכן בוטלו רבים מסעיפי שמרביתם מתקופת עוד נקבע בחוק, כי אין נפקא מינה אם חברי הארגון יודעים את זהות החברים האחרים אם לאו, אם הרכב חברי הארגון קבוע או משתנה, אם הארגון מבצע גם פעילות חוקית ואם הוא פועל גם למטרות חוקיות
כמו כן, החוק מגדיר לראשונה עבירות פליליות חדשות, כמו חפירת מנהרה לצורכי טרור או קריאה ישירה למעשה טרור, עליה צפוי עונש מאסר של שלוש שנים, בלי שתידרש הסתברות לביצוע מעשה בעקבות הקריאה שירות הביטחון הכללי והמשטרה מנהלים את החקירה, ועד כה נעצר חשוד ערבי תושב יפו

המניע גזעני? חוק המאבק בטרור יחמיר את הענישה למבצעי הלינצ'ים

ההצדקה הרעיונית לחילוט היא כי לא ניתן לקנות זכות ברכוש שהושג בעבירה, וכי יש להוציא את "בלעו של הגזלן מפיו".

20
חוק איסור מימון טרור
הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צווים לשם אכיפתו של כאמור יהיו נתונות להם גם לשם אכיפתו של חוק זה וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור , הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעולה ברכוש אל מול פרטי הזיהוי של ארגוני טרור מוכרזים, ופרטי הזיהוי של אנשים שהוכרז עליהם לפי שהם פעילי טרור
חוק המאבק בטרור
יחד עם זאת, דווקא בשל היותה של ישראל מדינה דמוקרטית, עליה להיאבק בטרור באופן העולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד וזכויות היסוד המהוות את הבסיס לקיומה כמדינה דמוקרטית
משרד המשפטים
הפורעים יידו אבנים לעבר הרכב, הוציאו את הנהג מהרכב והיכו אותו
כל כתב אישום המוגש ממניע גזעני עובר אישור של פרקליטות המדינה כדי לוודא אחידות בין המחוזות תהליך החקיקה נעצר עם התפזרות
תאריך לועזי תאריך עברי כנסת תומכים 57 מתנגדים 16 חוברת פרסום 2556, עמ' 898 הצעת חוק ממשלתית משרד ממונה משרדי , ו מס' תיקונים 6 נוסח מלא חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 הוא הקובע ענישה מחמירה למחבלים ואנשים החברים באירוע זה טרם התבררו נסיבות התקיפה, המשטרה הודיעה על מעצרו של אזרח ערבי, והאירוע בחקירה

המניע גזעני? חוק המאבק בטרור יחמיר את הענישה למבצעי הלינצ'ים

היא נותנת בידי הרשות המבצעת סמכויות דרקוניות ובלתי מבוקרות לנקוט צעדים חריפים נגד בני אדם ונגד ארגונים ללא משפט, על סמך חשדות בלבד, ומבלי להעניק את הערובות המינימאליות להגנה על זכויותיהם.

2
הצעת חוק המאבק בטרור
חוק המאבק בטרור קובע חובת דיווח למשטרה ולרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על רכוש של ארגון טרור מוכרז או על פעולות הנחשדות כפעולות ברכוש טרור, ובלבד שהרכוש הוא של ארגון טרור או שהוא תמורתו הישירה או הרווח הישיר של רכוש זה או שיש בפעולה כדי לסייע, לקדם או לממן ביצוע של עבירת טרור חמורה או לתגמל בעבור ביצועה
הצעת חוק המאבק בטרור
אם עשה כן במטרה להכשיל תפיסה של רכוש כאמור, העונש הוא עד 3 שנות מאסר
הצעת חוק המאבק בטרור
בנוסף, נדרשת הגשת דו"ח גם על יישום ההוראות המיוחדות בעניין מעצר חשוד בעבירת ביטחון חמורה
הצעירים שהתאספו צעדו לכיוון יפו, ובדרך ניפצו ופגעו בעסקים בעיר בזמן הדיונים על נוסח החוק, גופי האכיפה ביקשו להרחיב את ההגדרה, כך שלא יהיה צורך להוכיח כי הפגיעה ברכוש עשויה להביא לפגיעה בגוף
זאת בשל ייחודה של פשיעה זו, הבאה לידי ביטוי בעוצמת הפגיעה שלה מחד גיסא, ובקושי להיאבק בה בשל היקפה ומורכבותה מאידך גיסא הצעת החוק קובעת הסדרים רחבים וגורפים, המרחיבים את המעגל הפלילי באופן בלתי סביר ועלולים להפוך אנשים וארגונים שומרי חוק, שאין בינם לבין טרור ולא כלום, ל"טרוריסטים"

המניע גזעני? חוק המאבק בטרור יחמיר את הענישה למבצעי הלינצ'ים

כאשר נעמד בפקק תנועה מול מוזיאון רוקפלר, צעק אחד מעוברי הדרך כי יש רכב של "מתנחל".

13
חוק איסור מימון טרור
מאות צעירים התאספו בבת ים, לאחר שמוקדם יותר הופצה ברשתות החברתיות הודעה המזמינה יהודים להגיע לטיילת בבת ים לבצע פעולות נקם ביהודים
משרד המשפטים
עמדת האגודה: , פברואר 2014 , יוני 2013 , יולי 2011 , יולי 2010 , מאי 2010 הודעות לעיתונות: , אוגוסט 2011 , מרץ 2011 קישורים: רום ליאור, , גלי צה"ל, 14
חוק איסור מימון טרור
השני, האדם החשוד בביצוע העבירה אינו נמצא בישראל דרך קבע או שלא ניתן לאתרו, ועל כן לא ניתן להגיש נגדו כתב אישום, או כאשר הרכוש התגלה לאחר הרשעה בהליך פלילי שהתנהל