מחשבון ממוצע בגרויות. חישוב ממוצע בגרות

לאחר מכן מחברים את המכפלות, ואז מסכמים את מספר היחידות בכל המקצועות מספר זה צריך להיות 20 לפחות כך משמיטים במידת האפשר מקצועות בחירה שעלולים לגרום לירידת הממוצע
זאת בתנאי אחד — שתמיד תהיינה לכם לפחות 20 יחידות לימוד מקצועות ברמת 4 יחידות לימוד מקבלים 10 נקודות בונוס

מחשבון בגרויות, חישוב ממוצע בגרויות

הממוצע הקובע לקבלה לאוניברסיטה הוא הממוצע המחושב במשרד לקבלת תלמידים בלבד.

מחשבון בגרויות, חישוב ממוצע בגרויות
בנוסף, לנוחיותך שאלות ותשובות בהמשך העמוד על איך מתבצע החישוב לציון ממצוע הבגרות שלך באוניברסיטאות: בר אילן, העברית, בן גוריון, תל אביב, חיפה, הטכניון ושאר המכללות הקיימות בישראל
חישוב ממוצע בגרות: מחשבון מעודכן לכל האוניברסיטאות
לתשומת לב - דף חישוב הממוצע הינו כלי עזר עבורך
חישוב ממוצע בגרות: מחשבון מעודכן לכל האוניברסיטאות
זאת מכיוון שבמידה ואינכם מתקבלים עם הציונים של התעודה הקיימת יש לכם הזדמנות לשפר את ציוני בחינת הבגרות שלכם בתעודה לפני ההרשמה ללימודים וכך להגדיל את סיכוייכם להתקבל
חישוב ממוצע הבגרות המשוקלל באוניברסיטת חיפה מתבצע באופן הבא - חישוב בונוסים, הכפלת הציון כולל בונוס בכל מקצוע כפול מספר היחידות באותו מקצוע, לאחר מכן סיכום של כל המכפלות ואז חילוק סך המכפלות חלקי סך יחידות הלימוד צריך להיות 20 לפחות לבגרות במקצועות אנגלית, פיזיקה, ערבית, ביולוגיה, תנ"ך, היסטוריה וספרות ברמת 5 יחידות מוסיפים 25 נקודות בונוס
איך רואים את תוצאות הבחינה? ניתן להקליד את הציונים שבתעודת הבגרות או לשנות ולהציב ערכים שונים ציון, היקף לימוד, מקצוע בחירה נוסף , כדי לראות כיצד משפיע השינוי על הממוצע יש להוסיף לציונים נקודות בונוס רק במקרה בו הציון מעל 60, במקרים מהם לא מדובר בצירוף מקצועות וכן בהתאם לרשימת המקצועות שקובעת האוניברסיטה רשימה זו עשויה להשתנות מעת לעת

חישוב ממוצע בגרות

התוצאה היא הממוצע, כאשר נדרש דיוק של 2 נקודות אחרי הנקודה העשרונית.

1
מחשבון בגרויות, חישוב ממוצע בגרויות
במקצועות טכנולוגיים ראשיים שאינם ברשימת המקצועות שמפרסמת האוניברסיטה מעניקים בונוס רק אם הם בהיקף של מעל 7 יחידות לימוד
חישוב ממוצע בגרות
כדי לחשב את הממוצע, יש להוסיף את הבונוסים, להכפיל כל אחד מן הציונים במספר היחידות, לחבר את סכומי המכפלות, לחבר את יחידות הלימוד ולחלק את סכום המכפלות בסכום היחידות
חישוב ממוצע בגרות
בטכניון נוהגים לכפול את מספר היחידות במתמטיקה ב — 2, מכיוון שמקצוע זה חשוב במיוחד ללימודים במוסד אקדמי זה