מילה טובה מאוד לכיתה ו. ספרי לימוד מטח

יפה שערה של המורה - ארוך, בהיר, מסורק בקפידה עבודה בקבוצות בחרו אחת משתי הפעילויות שלפניכם: - הכינו קומיקס שמתאר קטע אחד או שניים בסיפור
בכתבה נאמר כי "אומני הרחוב טוענים שמסרים של שנאה או מעשים של ונדליזם פגיעה מכוונת ברכוש של אחרים אינם אומנות רחוב" פעם פנה ראש השרים למלך ושאלו לסיבת האפליה לטובה של זכריה היהודי

מילה טובה מאוד

כתבו והציגו את דעתכם בכיתה.

2
ספרי לימוד מטח
האם טוב לצאת לטיול בחורף? אולי יצאה העז למרעה, חשבתי, וישבתי לחכות
הודעות
מה הקשר לדעתכם בין הנמשל לבין שם הפרק - "כוונה או תוצאה"? היעזרו במחוון לבדיקת אופן הכתיבה של עמדתכם: - כתבתי את עמדתי באופן ברור ביחס לשאלה "מה חשוב יותר, הכוונה או התוצאה? על המשפט "היו האיש והדוב חברים טובים ונאמנים זה לזה" ב
ספרי לימוד מטח
הפעילות סביב השוק תלמד את התלמידים להעריך את הכסף
התבוננו בשימוש הנעשה בשם הפועל בסיסמאות של מודעות פרסומת כיום, וחשבו על יתרונותיו בפרסומת מדוע מופיעים בטקסט תיאורי זמן רבים כל כך? לפניכם כתבה על המשחק "מחשבת"
כמו כן- יום המשפחה יתקיים ביום ראשון ה- 26 לאחר מכן מתפללים תפילת מוסף

הודעות

באיזו פרסומת מופיע שם פועל מומצא? חבל לבזבז את משאבי הקרקע היקרים שלנו על מזבלות ולהשליך לאשפה חומרים המתכלים באטיות רבה.

3
מחדדים
הם מצאו בין הרחובות מגרש ריק בשטח של נגרייה גדולה ושם שיחקו במשחקי מלחמה - עד שנאלצו להשתתף במלחמה אמיתית; זה קרה אחרי שתלמידי בית ספר מתחרה חדרו בלילה למגרש וגנבו את הדגל, ונערי רחוב פאל רצו להחזיר לעצמם את הדגל וגם את כבודם
מחדדים
כתבו הוראות למשחק שאתם מכירים
מילה טובה מאוד לכיתה ו
רון, אבא של אדם ליבוביץ, ו3 7