זכות העמידה. זכות עמידה

אני פותח את הדלת ופתאום רואה את הבחור הזה באור צו על תנאי נוסף של בג"ץ התל אביבי ניתן נגד המדינה על סירוב לתת לאישה לצאת מהמדינה
את השימוש החדשני שעשה בית-המשפט בכלי "הידיד" ניתן לראות לראשונה בפרשת Coxe v מאז חלה הרחבה, המתירה גם למי שלא השתתף במכרז זכות עמידה לתקוף את המכרז, הגם שרק במקרים מסוימים, בהם יש זיקה ברורה של התוקף למכרז , עם זאת, זכות העמידה במכרזים ציבוריים עודנה מצומצמת יותר מאשר זכות העמידה הכללית במשפט המינהלי

זכות העמידה

אין דבר רחוק מן המציאות מהאשמה מופרכת זו, שאין לה כל בסיס בעובדות".

21
דברים בזכותה של זכות העמידה הציבורית
זכות העמידה נוגעת לכל תחומי , ויש הטוענים שגם ל, אך היא נמצאת בדיון ציבורי במיוחד בהקשר לתביעות נגד השלטון, כיוון שבמקרים רבים אין להפרות חוק של השלטון נפגעים ספציפיים אלא השלכות על ציבורים רחבים
ידיד בית המשפט
בדצמבר 2003 נהרגו שלושה עוברי אורח תמימים בפיצוץ ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, ואדם נוסף נפצע
זכות העמידה הרחבה עוזרת לכולם
על פסיקה זו נמתחה ביקורת על ידי , ושר התיירות לוין , ועל ידי משפחות שכולות של קורבנות
תם ונשלם, או שמא צפויה עתה בקשה לדיון חוזר בבג"ץ בהרכב מורחב? היא אינה דורשת דבר לעצמה על יסוד של , אלא דורשת נקיטת אמצעים נגד הזולת בפסק דין היין נגד המועצה לחופש מדת Hein v
לקראת הדיון מחר בוועדת שרים לענייני חקיקה בהצעת החוק המבקשת להגביל כל עתירה ציבורית שאינה נוגעת באופן אישי לעותר, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים שלא לאפשר את קידומה דוגמה לכך הם דבריה של פרופ' : אם אכן גס לבו של חלוץ במותם של אזרחים אגב פעולות צבאיות — לא ראוי שיהיה קצין בכיר בצה"ל

סליזי

כעולה מפסק הדין, אמות-המידה לתמיכה במוסדות התרבות של משרד התרבות העלו שורה של קשיים משפטיים שהצדיקו את הגשת העתירה וגם את קבלתה.

10
ידיד בית המשפט
כשהוא ראה שאני לא מתכוון לדבר הרבה הוא ניסה את הדבר שלשמו נתכנסו בו אורחיי המועדון ושולח יד אל הזין שלי
זכות העמידה
הוא בן טיפוחיה של נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, גם היא פרקליטת המדינה לשעבר, דורית ביניש, אשר קידמה בעוז את מינויו לבית המשפט העליון
פרשנות: הקרב על זכות העמידה
עוד נקבע כי עותר ציבורי המקבל תרומות מגורמים מדיניים זרים, יחויב לצרף לעתירתו לבג"ץ את רשימת התרומות שקיבל מגורמים מדיניים מחו"ל ב-3 השנים האחרונות, לרבות זהות נותן התרומה, סכומה ומטרתה התרומה או ייעודה
כניסה לעימות משפטי של ארגון תרבות ושימוש בטיעונים משפטיים יכולים להזיק לו ביחסים המקצועיים שלו, כשחקן חוזר, מול משרד התרבות שבידיו הכוח אתרי הימורים נפתחו ברשת, והמכורים שמשליכים בהם את כל כספם לא איחרו להגיע
הפעם הראשונה בה נתבקש בית המשפט בישראל לאמץ את מוסד ידיד בית המשפט ולאפשר הצטרפות להליך של גוף שאינו מוסמך לכך במפורש בחוק הייתה כאשר ביקשה להצטרף לבקשה למשפט חוזר שהגישו המורשעים ב החלטות בולטות רבות מהחלטותיו של בג"ץ השפיעו במידה רבה על צביונה של המדינה

פרשנות: הקרב על זכות העמידה

זה גם לא קרה בפועל במקרה שלפנינו — שהרי העתירה התקבלה בחלקה.

17
דברים בזכותה של זכות העמידה הציבורית
הנשיא גרוניס הכריע לגופו של עניין על פי דעתו של פוגלמן כי הצווים שהוציאה המשטרה אינם חוקיים
זכות העמידה
במצבים שבהם הוכח כי פעולת העותר הציבורי גילתה את העילה המבוררת, חשוב שסכומי ההוצאות יהיו ראליים, וישקפו כראוי את העבודה של העותר הציבורי ואף ישוו אותה, במקרים המתאימים, לסכומים הנוהגים במשפט המסחרי
בית המשפט הגבוה לצדק
תחילה קבע בית המשפט כי הדרישה לזכות עמידה איננה תנאי נוקשה