الرويلي وش يرجع. الرويلي وش يرجع ، اصل عائلة الرويلي

Arnold Bennett, 1994, , p
The criminal law of genocide: international, comparative and contextual aspects 7, Edited by Hugh Chisholm, 1911 , 3; Constantinople, the capital of the Turkish Empire…• Henham, Ralph J; Behrens, Paul 2007

الرويلي وش يرجع

Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society.

الرويلي وش يرجع
: When the Republic of Turkey was founded in 1923, the capital was moved to Ankara, and Constantinople was officially renamed Istanbul in 1930
الرويلي
Cambridge, Massachusetts, USA: Zoryan Institute
الشعلان وش يرجعون , اصل قبيلة عائلة الشعلان
Los Angeles: SAGE Publications, 2008, p
Politics and Demography: Armenians, Turks, and Kurds in the Ottoman Empire Kieser, Hans-Lukas; Schaller, Dominik J

عنزة (قبيلة)

.

3
عنزة (قبيلة)
الرويلي وش يرجعون
الرويلي وش يرجع ، اصل عائلة الرويلي