אילן ישועה. אילן ישועה: אלוביץ׳ רומני קמצן, אפס, זבל וחזיר

מושג זה לא נועד להעניק ליחיד כוח מול רבים, ולא נועד להשאיר ערך גרוע, רק מפני שאיש לא שם לב בזמן לתוכן הגרוע שהוכנס אליו אני מאוד מקווה בשבילו שזה לא נחשב לשיבוש ראיות"
אני לא בקיא במקרה ולא עוקב אחרי המשפט אז לא אוכל לשפר אותו אבל ראיתי שהתחילו לערוך אותו השבוע העיד ישועה כי אלוביץ' הנחה אותו "לתת לגברת שרה נתניהו; ע"ב כל מה שהיא רוצה", כי "ההוא בנימין נתניהו; ע"ב מתאבד בשבילי"

עדות אילן ישועה: הכמות עושה את השחיתות

כלומר: הוא שיקר בלי למצמץ לבית המשפט ואביא כאן רק קטע אחד מדבריו, קטע שדי דומה לדברים, שאמר לאורך כל עדותו, מהיום הראשון, שנכנס לאולם בית המשפט, כעד ראשון ומרכזי של התביעה, תשובות, שנתן בעדותו המתועדת היטב בבית המשפט, תשובות המדברות בעד עצמן.

שיחה:אילן ישועה
ישועה העיד כי באופן חריג בהשוואה לכל פנייה מפוליטיקאי אחר, הפניות מלשכת נתניהו וגם החומר שנועד לדיווחים, היו מגיעים אליו, המנכ"ל, ולא אל הכתבים או העורכים
אילן ישועה
אתה מוזמן להזמין אנשים נוספים לדיון ואם לא מגיע להסכמות לעשות הצבעה
Telecom News
הושגה הקלטה שעשויה לסייע לאחת הנאשמות בתיק
אוסיף שהפסקה שהסרתי הייתה ארוכה ביותר כרבע מגודלו הכולל של הערך , בחוסר פרופורציה גמור ישועה תיאר כיצד קיבל הנחיות מהאלוביצ'ים ומאנשי קשר מטעם לשכת ראש הממשלה, כמו זאב רובינשטיין, ביחס לתכנים הנוגעים לבני משפחת נתניהו
אני מקווה שהבנת מדברי לעיל שתוספות קודמות שלך היו מאוד לא ראויות, ולדעתי זו שותפים ויקיפדים אחדים

אילן ישועה

בן-צור: "מה זה, הנכד שלי ששומע מה שאני אומר וגם הוא אומר? אין לי קשרים בפרקליטות המדינה ואינני פועל מטעמה.

9
עדות אילן ישועה: לגדול שלא יספק את הסחורה אחרי מה שעשינו
במענה להצגת התערבויות בתכנים אחרים, ישועה הסביר: "לצד סיקור לטובת נתניהו, שאין דומה לו באינטנסיביות, הייתה התערבות לפניות נורמליות של מפרסמים וכדומה, רובן ככולן מצד חברים של שאול
עדות אילן ישועה: הכמות עושה את השחיתות
הראשון יטען כי מעולם לא נתן שוחד והשני יטען כי מעולם לא התכוון לקבל שוחד
עדות אילן ישועה: לגדול שלא יספק את הסחורה אחרי מה שעשינו
אלא אם כן אני מפספס משהו,אסור לעבור על כך בשתיקה