אות מערכה לבנון. אות מלחמת לבנון השנייה

שמש ציין ואמר כי המדינה הכירה והוקירה את אלו שלחמו במלחמות ישראל, הכירה גם במלחמת ההתשה וגם במבצע צוק איתן האות ניתן לאזרחים שעבדו במחוזות אלו במשרדי ממשלה עובדי - ללא הגבלה למחוז , , , ההגבלה בנוגע לכבאים ומד"א בוטלה בהמשך , , אנשי , בתי חולים ועוד
עיצוב האות במרכז האות מופיעים הצבעים ו - המסמלים את אות המערכה היחיד שהוענק לחיילים על מערכה שלא הוגדרה כמלחמה קרה בעקבות מבצע צוק איתן ברצועת עזה בשנת 2015

אות המערכה ברצועת הביטחון

אני מאחל לצה"ל ולמדינת ישראל שזו תהיה הפעם האחרונה בה נאלץ להעניק אות מערכה".

19
אותות המערכה
ההחלטה על חלוקת האות מתבצעת על פי החלטת בהתאם ל, ה'תש"ל-1970 ולפי שמתקין
אות מערכה (ישראל)
בניגוד לאותות מערכה אחרים, שניתנו לכל מי ששירת בתקופה הרלוונטית, התקנות להענקת אות המערכה ברצועת הביטחון קובעת שהאות יינתן רק למי ששירת ביחידה צבאית מזכה, שאותה ייקבע , כאשר היא יחידה צבאית שפעלה בתקופה הקובעת בגזרת לבנון או סייעה באופן ישיר ללחימה בגזרת לבנון, לתקופה כוללת של 30 ימים לפחות, או יחידה צבאית מיוחדת כמשמעותה בפקודות הצבא, שפעלה בתקופה הקובעת בגזרת לבנון
אותות המערכה
הרמטכ"ל אביב כוכבי אימץ היום ד' את ההמלצה להעניק אות מערכה לתקופת הלחימה של צה"ל בלבנון, כפי שגיבשה הוועדה בראשות הרמטכ"ל לשעבר שאול מופז
התחברות לאתר מהווה הסכמה של המלש"ב לתקנון האתר כפי שמופיע במלואו להלן: למעשה, אות מערכה הינו עיטור המייצג את השתתפותו של החייל במלחמה כלשהי להגנת המולדת
למרות השינוי התפיסתי ביחס ללחימה ברצועת הביטחון הלוחמים שלחמו ברצועת הביטחון לא קיבלו את אות מלחמת לבנון הראשונה זהו גם האות הראשון שעוצב כמתכת אמייל צבעונית ולא כאות התפור מחוטי צבע

להעניק אות מערכה על השירות בדרום לבנון

רצועת הביטחון בדרום לבנון הייתה שטח הסמוך לגבול הצפוני של ישראל שבו שהו כוחות של צה"ל מקיץ 1985 ועד מאי 2000.

13
בעקבות המלצת הוועדה: יעניק אות מערכה לתקופת מלחמת לבנון
על גבי האות לא נענדים סמלים נוספים, למעט מי שעוטר ב במהלך המלחמה, אז נענד הצל"ש על גבי אות המערכה
להעניק אות מערכה על השירות בדרום לבנון
האות ניתן גם ליישובים שכותרו או הותקפו במהלך המלחמה
המערכה ברצועת הביטחון
כן נתפס שבוי אחד והושמדו ורכבי