צורת בינוני. בינוני

בספרות חז"ל התופעה שכיחה הרבה יותר: זוֹכֵר— זָכוּר "זָכוּר אני כשהייתי תינוק", וכן זָכוּרְנִי,זְכוּרַנִי — המשמשות גם כיום , זוֹעֵף— זָעוּף, כּוֹעֵס— כָּעוּס, רוֹכֵב— רָכוּב על בהמה , עוֹסֵק— עָסוּק בתורה, למשל , שׁוֹכֵב— שָׁכוּב, רוֹבֵץ— רָבוּץ אין לו מקביל ברור בעברית
לימדתי קרוב ל-20 שנה במשרד החינוך בעיקר בכיתות מב״ר ואתגר שייך ל: מערכת הצורות צורת ההווה הסביל של בניין קל: סָגוּר, שָׂרוּף

בניינים בעברית

המספרים בטבלה מציינים את מספר הבניין הערבי.

18
מחמש
השימוש בעתיד המג'זום נעשה לאחר מיליות מסוימות כמו لَمْ לַם , השוללת פעלים בצורת עתיד במשמעות עבר
The Center for Educational Technology
משמעות זו דומה למשמעותו המרכזית של הבניין המקביל לו, בערבית, أَفْعَلَ - אַפְעַלַ
The Center for Educational Technology
את השימוש בחמשת הנותרים ניתן למצוא בספרות ובשירה הערבית מימי הביניים
בערבית, דווקא כן קיים בניין מקביל ל-הפעיל أَفْعَلَ אַפְעַלַ , אולם צורת החוזר שלו דומה ל-השתפעל إِسْتَفْعَلَ אִסְתַפְעַלַ הוראתו העיקרית של בניין הפעיל היא בניין גורם של בניין קל: האכיל לעומת אכל, השתיק לעומת שתק, הקפיץ לעומת קפץ
אין לו מקביל ברור בעברית מבחינת המשמעות השימוש בעתיד המנצוב נעשה לאחר מיליות מסוימות כמו أَنْ אַן , המופיעה לאחר פעלים שבהם יש רצון, בקשה, תקווה וכדומה, ו-لَنْ לַן , השוללת פעלים באופן מוחלט

The Center for Educational Technology

בערבית צורת היחיד של הנקבה משמשת גם לציון הרבים של עצמים משני המינים שלא מציינים בני-אדם ראו הסעיף הבא.

2
מחמש
בעברית לכל תקופותיה נוהגים למנות מבנים עיקריים של בנייני הפועל, שאליהם נוספו עוד כמה בניינים נדירים
The Center for Educational Technology
במקרים האלה ע' הפועל מנוקדת שלא על פי התנועה בגזרת השלמים: א בכל הבניינים, למעט בניין קל, ע' הפועל מנוקדת בצירי בצורות עבר בגוף הראשון והשני
בינוני פָּעוּל
צורת הזוגי מאפשרת קצרנות רבה בכתב