מרפאה תעסוקתית באר שבע. 08

תפיסת המוות כחלק טבעי ממעגל החיים מביאה לפיתוח שירותים שיאפשרו טיפול מיטבי בחולה ומשפחתו גם בשלבי מחלה קשים, גסיסה ומוות שירותי החברה מיועדים לגברים ונשים בטווח רחב של גילאים והם מתאימים לחיפוש עבודה בתחומים שונים
אחד הטיפולים המוצעים והיותר מקובלים — בעיקר בקרב נשים שעברו איבודי הריון נשנים ללא סיבה ידועה — מוגדר כטיפול תומך Supportive care , או לחלופין Tender Loving Care TLC לצד ההשלכות הפסיכולוגיות המתפתחות עקב איבוד הריון, במחקרים ספורים בלבד נדונים הטיפולים הפסיכולוגיים, הפסיכיאטריים והתרופתיים, שמטרתם לטפל בהשלכות אלה

08

הבדלים אלה מביאים לביטוי שונה של מחלות מסוימות, בפרט אלו הקשורות עם גורמי סיכון מיוחדים באוכלוסייה הערבית בישראל לעומת האוכלוסייה היהודית.

25
08
טלי סמסון 2,1, פסח שוורצמן 2,3 1 היחידה לגריאטריה והטיפול המשכי בקהילה, מכבי שירותי בריאות, מחוז דרום, 2מרכז סיאל-מרכז מחקר ברפואת משפחה ורפואה ראשונית, המחלקה לרפואת משפחה, 3היחידה לשיכוך כאב וטיפול פליאטיבי: החטיבה לבריאות בקהילה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע יחידות לטיפול מקל פליאטיבי מהוות צומת משמעותי בטיפול בחולים הנוטים למות בקהילה ובאשפוז
08
האבחנות האפשריות העיקריות שהועלו בפרשת חולה זה הן הסתמנות ראשונית של CVID כתרומבוציטופניה חיסונית והחמרה של החסר החיסוני בעקבות הטיפול ב- Rituximab , לעומת התפתחות CVID משנית לטיפול ב- Rituximab
הרפואה
מעוניינים להשכיר את שירותיו של גרופולוג תעסוקתי? שכיחותה מגיעה ל-11% מכלל אירועי פקקת ורידים עמוקים, והיא מסווגת לאירועים ראשוניים ומשניים לבעיה כלשהי
ממאמרים אלו ניתן ללמוד מהם הגורמים המשפיעים על התוצא ומה מידת השפעתם מסקנות: שינוי באורח החיים בעשורים האחרונים לסגנון חיים מערבי באוכלוסייה הערבית בישראל, הביא לעלייה ניכרת בשיעור ההיארעות של סרטן ו- DMII בקבוצה זו
נכללו במחקר 15,576 נבדקים מעל גיל 40 שנה שמילאו שאלון תעסוקתי ועברו תפקודי ריאות, כולל טיפול במרחיבי סימפונות Burney וחב' הציגו סקירה שדנה במשקלן של הסיבות התעסוקתיות הגורמות ל- COPD

כללית

במאמר זה נסקרים הפרסומים בספרות על תופעות הפסיכולוגיות המתפתחות עקב איבוד הריון, הכוללות: דיכאון, חרדה, הפרעת דחק בתר חבלתית PTSD והפרעה טורדנית-כפייתית OCD.

גרפולוגיה תעסקותית בבאר שבע
לנוכח הגורם הברור לפקקת, ההסתמנות הקלינית, שהייתה פשוטה יחסית, והתגובה המהירה תחת טיפול נוגד קרישה, הוחלט על טיפול שמרני בלבד שכלל נוגדי קרישה ומעקב אחר שיפור קליני — בדומה לטיפול בפקקת של הגף התחתון על פי הנחיות האיגוד האמריקאי לכירורגיית בית החזה
כללית
שיטות: סקירה רטרוספקטיבית של הריונות יחיד שהסתיימו בהפסקת הריון עקב תסמונת דאון במרכזנו בתקופה 12
גרפולוגיה תעסקותית בבאר שבע
במאמר זה אנו מציגים חמש פרשות חולים שבירור תסמיניהם לא בוצע כראוי, וכפועל יוצא מכך נחשפו המטופלים לטיפולים מיותרים ולהארכת הזמן עד לאיבחון המחלה
בקרב ילודים הלוקים באיטמות דו צידית של האף התסמינים בולטים וכוללים: כיחלון מעגלי המוקל על ידי בכי ומופיע מיד לאחר הלידה תופעה בעייתית זו, של תנגודת תאים סרטניים לטיפול, מוכרת היטב
אריאלה לחמי-אפשטיין, משה מזור, אשר בשירי החטיבה למיילדות וגינקולוגיה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע איבודי הריון נשנים גורמים לטראומה פסיכולוגית איכות חייו הכוללת של העובד היא תוצר של האיזון הייחודי ביניהם

חיפוש רופאים

כדי למזער מאוד נזק אפשרי לנבדק בניסוי, נקבעו כללים רפואיים וכללים אתיים מוגדרים היטב, שאותם חייב הרופא החוקר להכיר וליישם בעת ביצוע הניסוי הקליני.

9
08
נסרה אדלבי 1,2 , מיכה ברחנא 1 , עוזי מלמן 4,3 , רפאל כראל 1 1 אוניברסיטת חיפה, בית הספר לבריאות הציבור, חיפה, 2בית החולים לגליל מערבי, נהרייה, 3 שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי, נהרייה, 4המחלקה לרפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה, הטכניון, המכון הטכנולוגי לישראל, חיפה הקדמה: ערביי ישראל מהווים קבוצה אתנית בעלת אורח חיים, הרגלי תזונה וחשיפות סביבתיות השונים במאפיינים אחדים מאלו של האוכלוסייה היהודית
הרפואה
הוספת מודל ניבוי למאמר אינה מסובכת, שכן הפרטים הנדרשים להצגת המודל במאמר מתקבלים כחלק מתהליך הניתוח הסטטיסטי הרגיל, ולפיכך אין צורך בפעולות נוספות לבניית המודל
גרפולוגיה תעסקותית בבאר שבע
לכך תורמות זמינות שיטת האבחון ומחירה הנוח בהשוואה לאופני דימות אחרים, דוגמת התהודה המגנטית MRI