דוח חניה תל אביב. איתור ותשלום דוחות

דוח שלא ישולם במועד יגרור תוספת פיגור והוצאות גבייה כחוק דוחות אשר לגביהם קיבלנו ממשרד הרישוי את פרטי הרכב
אם ברצונכם להישפט על העבירה בבית משפט, עליכם להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח או בתוך 30 ימים ממועד קבלת תשובת התובע לבקשה לביטול דוח אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית הודעת תשלום הקנס , עליכם לפנות אלינו בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח

איתור ותשלום דוחות

Value : '' }} {{item.

23
בקשה לביטול דוח חניה או דוח נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית
לתשומת ליבך, המידע באתר אינו משקף את כל הדוחות והחיובים הזקופים לחובתך, נכון למועד הבדיקה
איתור ותשלום דוחות
איתור ותשלום דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית מערכת מיועדת לצפייה ותשלום דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית שנתקבלו בעיר תל-אביב-יפו וטרם שולמו
איתור ותשלום דוחות
לתשלום דוחות חניה אשר הועברו להליכי גבייה אכיפה או לאיתור דוח שאבד, ניתן לפנות למוקד הטלפוני באגף החניה על פי פרטי הקשר המופיעים מטה
בקשה לביטול דוח יכול להגיש נהג הרכב, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק
בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק שימו לב: פניה ללא מספר מלא של תעודת זהות לא תטופל

איתור ותשלום דוחות

בקשה להישפט יכול להגיש נהג הרכב, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח.

14
איתור ותשלום דוחות
בקשה להסבת דוח על שם הנהג אפשר להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת הדוח, ולא יאוחר מהתאריך אחרון לתשלום המצוין בדוח
בקשה לביטול דוח חניה או דוח נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית
Value : '' }} {{ item
בקשה לביטול דוח חניה או דוח נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית
מועדי תשלום יש לשלם את הדוח בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה
בקשות נוספות בנוגע לדוחות חניה או דוחות בגין נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, יש להגיש רק באמצעות פניות מקוונות המופיעות מעלה Value : '' }} {{ item
הטיפול בבקשה אורך כ-5 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה שימו לב, מייל זה נועד להגשת בקשה לצפייה בסרטון העבירה בלבד

איתור ותשלום דוחות

עליכם לצרף לפנייה מכתב בקשה להסבת הדוח חתום על ידי המבקש.

11
איתור ותשלום דוחות
שימו לב: כדאי לשלם את החוב בזמן! הסבה של דוח הינה העברת הדוח ממקבל הדוח מי שהדוח רשום על שמו , על שם הנהג או המחזיק ברכב במועד רישום הדוח
בקשה לביטול דוח חניה או דוח נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית
אפשר לשלוח את הבקשה באמצעות , בפקס או בדואר לפי פרטי הקשר המופיעים מטה
איתור ותשלום דוחות
אם קיבלתם דוח בגין שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית וברצונכם לקבל את סרטון העבירה, עליכם לפנות בכתב לאגף החניה