אספרסו קלאב. מכונת אספרסו Espresso Club OneTouch S22 אספרסו קלאב

אתר זה עושה שימוש בקבצי "עוגיות" על מנת לשפר את חוויית המשתמש ועל מנת להתאים מסרים ותכנים פרסומיים למשתמש מבלי לזהות את המשתמש או לשמור מידע אישי הקשור אליו אם הנורה לא כבתה, בדקו כי מיכל המים במקום ולחצו על לחצן המזיגה בשנית
אספרסו קלאב מבקשת מבית המשפט לפסוק לה פיצוי כספי, המוערך בשלב זה ב-2 לפי הנטען, אספרסו מור מוכרת "אריזות מזויפות הזהות כמעט לחלוטין לאריזות מוצרי אספרסו קלאב ומטעה צרכנים"

העתיקו עיצוב? הקרב על קפסולת הקפה

האריזות המטעות גורמת לצרכן לסבור בטעות כי מדובר בקפסולות קפה של אספרסו קלאב בעוד שהדבר אינו כך, נטען בתביעה.

24
העתיקו עיצוב? הקרב על קפסולת הקפה
לאחר השימוש מומלץ להזרים מים ללא קפסולה במכשיר, על מנת לנקות את פיית החליטה
נספרסו
בנוסף, נטען בתביעה, מפרה אספרסו מור ברגל גסה את זכויות התובעת בסימני המסחר שלה, בכך שהיא מוכרת קפסולות שאינן קפסולות אספרסו קלאב, ושכלל אינן תואמות את סוג מכונות הקפה בשימוש של אספרסו קלאב
העתיקו עיצוב? הקרב על קפסולת הקפה
לאחר חצי שעה שהמכונה איננה בשימוש, המכונה נכנסת למצב חסכון באנרגיה, המכונה תשוב למצב פעולה לאחר הרמת מנוף הקפסולות
הכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה שלך לשימוש בקבצי "עוגיות" ואיסוף הנתונים יש לנקות את המכונה בעזרת מטלית לחה בלבד
החברה הגישה גם בקשה לצו זמני המורה לעצור את השיווק והמכירות של מוצרי אספרסו מור הדבר עלול לגרום לסתימה קפה וכן נזק למכונה

נספרסו

המידע שנאסף בדרך זו אינו כולל מידע אישי רגיש ואינו מועבר לשום גורם אחר.

אספרסו קלאב תובעת את אספרסו מור
כמו כן, קפסולות הקפה המטעות מיוצרות בשיטת ייצור עלומה, הן אינן מתאימות למכונות המשווקות על ידי אספרסו קלאב והן עשויות, במידה גבוהה של ודאות, לגרום לנזקים למכונות אלו
אספרסו קלאב תובעת את אספרסו מור
כמו כן, לטענתה, אספרסו מור משתמשת לכאורה בסימן מסחר רשום דומה לזה של אספרסו קלאב: קפסולה הפוכה דמויית כובע
אספרסו קלאב תובעת את אספרסו מור
המכונה תשאב מים מהמכל והנורה תיכבה לאחר מספר שניות