הנתיב המהיר טלפון. הנתיב המהיר

אנחנו פועלים באופן שוטף על מנת לוודא שהפרטים המופיעים באתר זה עדכניים ונכונים האולם ישמש גם את תחנת הרכבת, אם תוקם
במחצית השנייה של 2011 התבצעו עבודות להרחבת גשר ונתיבים בקטע הסמוך למחלף קיבוץ גלויות במסגרת הזכייה במכרז הציעה החברה הזוכה למדינה תמלוגים בסך של 182 מיליון שקל, עם סיום הקמת הפרויקט

נתיב פלוס

במסגרת המיזם הוקצה נתיב נפרד לשימוש תחבורה ציבורית ולשימוש כלי רכב פרטיים המסיעים יותר מנוסע אחד, ב וב, בכל שעות היממה.

נתיב פלוס
הנתיב המהיר — שירות לקוחות — כתובת דואר — לא פורסמה כתובת למשלוח דואר לשירות הלקוחות של החברה
נתיב פלוס
מצב זה עלול לגרום לחיוב מיותר של נוסעים שנמנעה מהם האפשרות לחנות ולהשתמש בשירותי התחבורה הציבורית
הנתיב המהיר בכביש 1
לשם בניית נתיב רביעי בתוואי זה, נעשו מספר שינויים ב החוצים את התוואי
נהגים אשר לא מורשים לנסיעה בנתיבים אלו צפויים להיקנס ב-500 שקלים ב-3 בנובמבר החלה המשטרה לאכוף איסור נסיעה לרכב לא מורשה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית ורכב עם יותר מנוסע אחד
חברת שפיר המשיכה לקדם את הפרויקט באמצעות כספים מהונה העצמי , עד להסדרת מנגנון פיצוי המקובל על הבנק, היזם ומשרד האוצר התוכנית כללה הקמת נתיב מהיר וחניון

קווי הסעה מאורגנת של הסעות הנתיב המהיר בישראל

במאי 2009 הודיע הזכיין על הפסקת כל העבודות ומשרד האוצר הודיע כי מדובר בהפרת הזיכיון.

הנתיב המהיר
בקטע זה מותרת הנסיעה לתחבורה ציבורית ולרכבים המסיעים שלושה נוסעים לפחות נהג+שני נוסעים
נתיב פלוס
הזכיינית הודיעה למדינה שהיא מבקשת לפרוש מבניית הפרויקט אם לא יאושר הפיצוי
הנתיב המהיר בכביש 1
הנתיב המהיר מופרד מהנתיבים הרגילים באמצעות גדר הפרדה קשיחה , למעט בחצי הקילומטר האחרון שלו, שם ההפרדה היא באמצעות עמודי