עת הדעת הזדהות משרד החינוך. הפצת סיסמאות לתלמידים

נגרעויות העברת עו"ה למוסד יזום או עפ"י בקשה אישית, וכן צפיה והפקת שאילתות נגרעויות אם בחרת להפיץ לכיתה מקבילה אחת בלבד, תוכל להחליט האם להפיץ רשימת סיסמאות אחת עבור כל תלמידי הכיתה או עמוד נפרד לכל תלמיד
מערכת שיבוץ המערכת מציגה את עו"ה המשובצים במוסדות, מאפשרת עדכון נתונים למפקחים ומנהלים , תוך בדיקות יתרות תקן ובדיקות בקרה נוספות בחר בלשונית הפצת סיסמאות ובחר תלמידים נבחנים אינטרניים המסך הבא יוצג בפניך: בחר את הכיתה שברצונך להפיץ לה סיסמאות

משכית שיבוץ

תלמידים נבחנים אינטרנים הינם כל התלמידים המשובצים באותה שנה.

9
משכית שיבוץ
מכתבים הפקת מכתבים עבור עו"ה, כמו: הפסקת עבודה
הפצת סיסמאות לתלמידים
נגרעים שאילתות נגרעים למוסד או לעו"ה
מערכת ההזדהות של משרד החינוך
באפשרותך להחליט האם להפיץ סיסמאות לכיתה מקבילה אחת בלבד או לכל השכבה לדוגמא: כיתה י'2 בלבד, או כל כיתות י'
דוחות הפקת דוחות שונים, כמו: הערכות למוסד, נגרעויות, מעמד, שיבוצים למוסד ועוד
פרטי הוראה מקצועות עו"ה במוסד, כיתות בהם הוא מלמד ותפקיד עו"ה להסבר מפורט כדאי לקרוא לחץ על הפצה תוצג לפניך ההודעה הבאה: כדי לצפות בדף הסיסמאות לחץ על כאן שמופיע בהודעה

הפצת סיסמאות לתלמידים

הדף מאפשר הכנת הרשימה והדפסתה.

4
משכית שיבוץ
מועמדים פוטנציאלים: מועברים, בעלי הפניה להוראה ומתמחים על פי חתכים של מקצועות ופרמטרים נוספים
הפצת סיסמאות לתלמידים
הפצת סיסמאות לתלמידים