אי אי גי אזור אישי. בית השקעות IBI

בגרסת הפרימיום אפשר ליצור רשימות חדשות ולשתף אותן עם משתמשים אחרים, ליהנות מגרסה ללא פרסומות ומכל המשחקים אם נרשמים, אפשר לשמור מילים, לשנן ולתרגל אותן במשחקים רוצה גישה לכל חידוני הלימוד שזמינים בגרסת הפרימיום? בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי חברות קבוצת אי התחברו למורפיקסקול כדי לשמור את ההתקדמות שלכם בגרסת הפרימיום אפשר להמשיך להוסיף מילים לרשימות המיוחדות שיצרת, וליצור עוד רשימות
כמו כן, אין בתשואות העבר המובאות באתר זה ביחס לאפיקי השקעה כלשהם כדי לרמז על התשואות העתידיות

AIG

אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת.

מילון מורפיקס
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר
AIG
ואין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או לפרסם בכל אופן מידע זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, של בית השקעות אי
מילון מורפיקס
המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר וקבוצת אי
לא תשא באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל
כדי להמשיך לשחק וליהנות מעוד חידונים וגרסה ללא פרסומות, יש לשדרג לגרסת הפרימיום כדי לשחק בכל חידוני הדקדוק ובחידונים אחרים, יש לשדרג לגרסת הפרימיום רוצה לצפות ברשימות ששיתפו איתך? רוצה ליהנות ממורפיקס ללא פרסומות? הנתונים המוצגים באתר זה הינם רכושו של בית ההשקעות אי חלק מהמידע הכלול באתר מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי צדדים שלישיים כלשהם בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים

בית השקעות IBI

.

AIG
מילון מורפיקס
AIG

מילון מורפיקס

.

מילון מורפיקס
מילון מורפיקס
מילון מורפיקס