יום הזיכרון ליצחק רבין 2020. יום הזיכרון ליצחק רבין

בנוסף ליום זיכרון זה, נערכת מדי שנה עצרת הזיכרון המרכזית לרבין, שאינה ממלכתית, במוצאי שבת הקרובים ל-י"ב בחשוון, בכיכר רבין בתל אביב אולם גם קבוצה זו לא הצליחה להנחיל את היום כיום צום
לאחר רצח רבין הועלתה דרישה ציבורית לציין את הירצחו באופן שנתי יום הזיכרון מצוין בבתי המדרש הפלורליסטיים בערבי לימוד, בהם נלמדים המקורות היהודיים העוסקים בהתמודדות עם מצבים של מחלוקת וחוסר הסכמה, תוך שימת דגש על מקורות יהודיים המעודדים סובלנות דתית

יום הזיכרון ליצחק רבין

מספר שנים לאחר מכן החלה קבוצת אזרחים קטנה לצום ביום רבין ולעודד אחרים לעשות כן.

24
יום הזיכרון ליצחק רבין
הוא חל בי"ב בחשוון, יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין לפי הלוח העברי
יום הזיכרון ליצחק רבין
בחוק נקבע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון - 1 בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; 2 בפעולות שיוקדשו לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה"
יום הזיכרון ליצחק רבין
יום זה אינו חל בשבת, אך אם הוא חל ביום שישי, מועד יום הזיכרון מוקדם ליום חמישי י"א בחשוון
יום הזיכרון מצוין בטקסים ממלכתיים, בהר הרצל שם קבור רבין , בכיכר רבין שם נרצח וברחבי ישראל מיד לאחר קביעת היום הציעו רבנים רפורמים בולטים לקיים מנהגי אבלות ויום צום ביום הזיכרון, קריאה שלא זכתה להיענות בקרב הציבור הרפורמי
חקיקת החוק התעכבה בצורה משמעותית בשל קשיים פוליטיים לגבי החוק הנוסף העוסק בהנצחתו של רבין, חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997 ובמיוחד לגבי תקצובו של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל והושלמה רק לקראת יום השנה השני

יום הזיכרון ליצחק רבין

בעצרת נואמים אנשי רוח ופוליטיקה, ומופיעים אמנים.

17
יום הזיכרון ליצחק רבין
דגלי המדינה מורדים לחצי התורן בכל המוסדות הממלכתיים
יום הזיכרון ליצחק רבין
יש המציינים את יום הירצחו של יצחק רבין לפי הלוח הלועזי, ב-4 בנובמבר 1995
יום הזיכרון ליצחק רבין

יום הזיכרון ליצחק רבין

.

3
יום הזיכרון ליצחק רבין
יום הזיכרון ליצחק רבין
יום הזיכרון ליצחק רבין