מחנה אריאל שרון. מנהלים בכירים בארץ חוזים: כיצד תיראה השנה שלנו? חלק ב'

הבסיס משתרע על שטח של 2,500 דונם, שבהם 250 אלף בנוי, ובו מבנים ומתקנים, ביניהם כיתות הדרכה משוכללות, מכלול מתקדם לכ-10,000 סועדים, מגורי חיילים, מאמנים ממוחשבים , מרכז ספורט, וכנסים ושני בתי כנסת ההדרכה בבה"ד מתבצעת על פי הוראות ענף תורה והדרכה במפקדת קצין הרפואה הראשי שקובע הן את גרף האימונים וההכשרות והן את תוכן ההכשרות
לכן קשה לנבא, אך בהנחה שלא יהיו עימותים צבאיים, יש לשער שהמשק הישראלי ימשיך לצמוח בשנת 2016, אם כי הצמיחה תהיה מתונה מחלקת ההדרכה אחראית על איתור ומיון מועמדים להדרכה, הכשרת מדריכים והמפקדים ושמירה על כשירות סגל ההדרכה בבה"ד

מנהלים בכירים בארץ חוזים: כיצד תיראה השנה שלנו? חלק ב'

סיום נושא תקציב הביטחון, והתקציב בכלל, מבטיחים יציבות וכיוונים ברורים.

27
Campament Ariel Sharon
עבורנו, שנת 2015 התאפיינה בשלושה נושאים: 1
10
עדכון קווי התחבורה הציבורית באזור הדרום — מטרופולין נכון ליום שלישי, 12
קריית ההדרכה על שם האלוף אריאל שרון
במרכז מתאמנים גופים מצה"ל וגופים אזרחיים
הצלחת המיזמים השונים תמשיך להביא הכנסות למדינה ולחברות העסקיות, ולכן אני צופה גידול בביקוש לרכב פרטי חדש מגמת אימון יחידות עד מעבר בסיס ההדרכה ל, מגמה זו הייתה אחראית על אימון יחידות חיל הרפואה במילואים ובסדיר
The base will serve as an umbrella training facility, housing 6, 7, 10, 11, 13, 20 and other training bases, including noncombat bases The headquarters of the base was inaugurated in November 2014

מנהלים בכירים בארץ חוזים: כיצד תיראה השנה שלנו? חלק ב'

הקמנו מערך שווק ומכירות, והשקנו מספר שירותים חדשים.

29
עדכונים לנוסעים בתחבורה הציבורית
בפברואר 2012 בחרה ועדת המכרזים את חברת "מבט לנגב", קונסורציום שמורכב מהחברות , ו, כאשר בחודש ספטמבר 2012 הצטרפה לבעלי המניות בזכיין קרן נוי
מנהלים בכירים בארץ חוזים: כיצד תיראה השנה שלנו? חלק ב'
A hill was created from the excess earth dug up during construction
Camp Ariel Sharon
מגמת אימון יחידות הייתה מורכבת ממדור פנים וממדור חוץ, הידוע גם בתור החוליה הארצית