הדלקת נרות נהריה. נרות שבת ויום טוב

וכ"כ בשמ"ש ומגן ב, לח, שמנהג מרוקו את נרות החנוכה מדליקים בכל אחד מימי החנוכה, החובה היא להדליק נר אחד אך בימינו מדליקים נרות כמספר ימי החג
כיום שיש אפשרות להדליק נורה חשמלית, לכתחילה יש לדאוג שיישאר בבית אור כל הלילה, כדי שהקם בלילה לא יתקל בדרכו ויש שהסבירו טעם לשינוי המנהג בזמננו, מפני שבזמנם לא היו מתנקות כ"כ בסמוך ללידה, משא"כ בזמננו

הדלקת נרות שבת

לפי טעם זה, אין חובה להדליק דווקא ליד השולחן אלא בכל מקום שיש צורך באור על מנת שלא להיתקל בחפצים וכדומה.

29
» הלכות הדלקת נרות
האר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, והאר פניך ונוושעה, אמן
נרות שבת ויום טוב
ואת כל המנהגים הללו נוהגים בעת שהאשה שובתת בביתה, אך אם היא מתארחת בבית אחרים, המנהג שתדליק שני נרות בלבד שש"כ מג, ג
» הלכות הדלקת נרות
אולם למעשה אין שעה קבועה להדלקת נרות השבת
חולים בבית חולים יוצאים ידי חובתם בהדלקה שמדליקים בחדר האוכל אבל כאשר לא ברור שהוא חייב, כגון שהוא אוכל בליל שבת אצל משפחה אחרת, אף שיש לו דירה נפרדת לשינה, כל שיש בה אור בשירותים או מפנסי רחוב, כך שלא יתקל בחפציו, אינו צריך להדליק נרות שבת
חלק מפוסקי הספרדים הורו שכמה נשים שמדליקות במקום אחד יכולות לברך, כ"כ יפה ללב רסג, י, גדולות אלישע יח, כה"ח נו ואף הנוהגות כרמ"א, עדיף שתדלקנה נורה חשמלית בחדר, שיותר טוב לקיים כך את המצווה מאשר לקיים אותה במקום שיש אומרים שאין לברך בו

» הלכות הדלקת נרות

לגבי הראשונים הטוענים שהמצווה היא שיהיה נר דלוק ואין מצווה בהדלקה עצמה, כתב הרב עוזיאל שגם לשיטתם ייתכן שאין לברך על ההדלקה, כיוון שיש חשש ל.

19
כניסת שבת נהריה
ל, התקבלה דעתו של שאין חובה בכך, אך עם זאת, רבים נוהגים לעשות כן משום , ויש אף מנהג נפוץ שהבעל מכין את הנרות לאשתו על ידי שמדליק הפתילה ומכבה אותה
Page isn't crawled often
איש שמתארח אצל משפחה ואוכל על שולחנם, אינו צריך להדליק בנפרד
מלון רימונים מדיסון נהריה
ב לעונג שבת, שכל שאינו רואה את מאכליו אינו מתענג בהם