משרד הבריאות יציאה מהארץ. משרד הבריאות מעדכן: אלה נהלי הטיסות ליוצאים

בדיקות קורונה בנתב"ג — לא באופן מיידי לאחרונה פרסמה רשות שדות התעופה מכרז להקמת מעבדת קורונה בנתב"ג כלל עובד מערכת הבריאות בישראל
מדינות ירוקות — מה צריך לדעת? כידוע, פתיחת השמיים אינה גורפת, והמשמעות שלה היא שישראלים רשאים להיכנס למעט מאוד מדינות מותר לצאת מישראל למדינות אחרות, בין אם מדובר על תושב ישראל או אזרח ישראל, או מי שאינו תושב או אינו אזרח

איסור יציאה מהארץ לעובד מערכת הבריאות בשל משבר נגיף קורונה

עם זאת, יש גם היבט של ענישה ומי שייתפס על הצהרת שקר צפוי להיענש".

11
משרד הבריאות מעדכן: אלה נהלי הטיסות ליוצאים
אולם, יציאה מישראל חייבת להיות לפי הוראות והנחיות, וכן הגשת הצהרה ופרטים נוספים וזאת עוד לפני היציאה מישראל
הגשת בקשה יציאה מישראל בתקופת קורונה
הגשת בקשה יציאה מישראל בתקופת קורונה
אוכלוסיית יעד — מי חייב בכך? אוכלוסיית יעד — מי חייב? בנוסף, מזכיר פרופ' גרוטו, כל מעבדה תצטרך לקבל את אישור משרד הבריאות
לפני החזרה לארץ יש למלא הצהרה נוספת המדינה קבעה מדינות ירוקות שנסיעה אליהן וחזרה לישראל — אינה מחייבת בידוד בית
גם עבור מי שעומד לטוס וגר בפריפריה, בדיקה בנתב"ג פחות רלוונטית הממשלה עומלת על הסכמים, וכרגע אין מדינות שהסכימו — למעט יוון ל-4 יעדים בלבד , קרואטיה, בולגריה ורואנדה

איסור יציאה מהארץ לעובד מערכת הבריאות בשל משבר נגיף קורונה

במשרד הבריאות מזכירים כי רשימת המדינות הירוקות תתעדכן בכל שבועיים.

כיצד מדווחים על יציאה לחוץ לארץ?
עובד מערכת בריאות — אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים, בארגון הנותן שירותי חירום או במעון לפי החוק
איסור יציאה מהארץ לעובד מערכת הבריאות בשל משבר נגיף קורונה
טופס דיווח יציאה מישראל חובה לבצע במהלך 24 השעות שלפני הטיסה
משרד הבריאות מעדכן: אלה נהלי הטיסות ליוצאים
במשרד הבריאות מזכירים כיצד בתחילת משבר הקורונה נכנסו שתי קבוצות תיירים שגרמו להדבקה בישראל, ועל כן קיים חשש לאפשר כניסת תיירים משם