משמר איילון. משמר איילון

הפטריארך הלטיני של ירושלים העניק למנזר את אוסף ספריו, ששימש בסיס לספריית המנזר שלט יער לח"י ביער משמר איילון יער משמר איילון הוא קטן, הממוקם מדרום מזרח למושב שבשפלת יהודה, ממזרח ל
עם פרוץ מלחמת העצמאות רבו ההתקפות על כלי רכבי יהודיים בכביש בתחילת דרכו, התקיים רמות מאיר מענפי חקלאות

עמק איילון והגבעות סביבו, בעבר מובלעת לטרון ושטח ההפקר

ב-1895 נישא אברהם לרחל, עולה בת 19 מרומניה, ועבד לפרנסת המשפחה במפעל המשי שיזם הברון רוטשילד בראש פינה.

19
משמר איילון
לאחר התצפית ופטפוט קצר עם עמיתים הרוכבים
משמר איילון
פרנסת התושבים התבססה על גידולים חקלאיים דגנים, ירקות ופירות וגידול בעלי חיים
משמר איילון
עם צירופן למודיעין, חלק מהשטח הבנוי של העיר נמצא בשטח ההפקר
הכפר נכבש שוב בתחילת יוני 1948, בידי חטיבת יפתח, במבצע יורם בניסיון להקשות על הכוחות הערביים במהלך אחד הקרבות על אל-לטרון בשנת 1942 לאחר שהבריטים הסירו את תמיכתם בפלמ"ח שנה לאחר הקמתו, התקיימה בו המועצה שהחליטה שהארגון יעסוק בעבודה ובאימונים כבסיס לקיומו
קווי האוטובוס האלה עוצרים ליד משמר איילון: , בין 14 ל-15 במאי, תפס גדוד 52 של החטיבה את הכפרים אבו שושה, אל-נעני ואל קובאב צפונית ללטרון ובכך ניתק את הגישה מהעיר רמלה אל האזור

יער משמר איילון

היה זה עוד לפני שנסתיימה סלילת הכביש.

25
עמק איילון והגבעות סביבו, בעבר מובלעת לטרון ושטח ההפקר
משנקלע המפעל לקשיים פוטר אברהם מעבודתו ובני הזוג עברו בסביבות שנת 1900 ליפו, שם נולד ב-1910 דוד, הילד השלישי במשפחה
משמר איילון
בירידה מזרחה ביער לח"י בין שרידי הכפר אל -קובב אל קובב כפר הערבי על עייו הוקם היישוב משמר איילון היה שיך לנפת רמלה
עמק איילון והגבעות סביבו, בעבר מובלעת לטרון ושטח ההפקר
מערבית לנמל התעופה בן-גוריון, מתחברים אליו שני יובליו הגדולים נחל שפריר ונחל יהוד אליו התחבר נחל אונו