נוסע מתמיד. הנוסע המתמיד

במצב כזה יש כאן מעין מימוש אלכסוני של הנקודות, שזוהי למעשה סוג של העברה בעקיפין של הנקודות לאדם אחר כידוע, הנוסעים בטיסה נתונה משלמים מנעד רחב של מחירים, גם נוסעים היושבים זה לצד זה
הגיליון הראשון של כתב העת " Journal of Problem Solving" הוקדש לנושא של ביצועים אנושיים בניסיון פתרון הבעיה מאידך, חברות התעופה נוהגות לשנות מפעם לפעם את תנאי הצבירה והמימוש באופן שעשוי לפגוע בזכויותיהם של הלקוחות, אם כי הדבר נעשה בדרך כלל אגב זהירות רבה בשל החשיבות שמייחסות החברות לנאמנות הלקוחות

כמה שווה נקודת נוסע מתמיד אחת?

בעיית הסוכן הנוסע - מסלולים קצרים בעיית הסוכן הנוסע באנגלית: Travelling Salesman Problem ובראשי תיבות: TSP היא בעיה ידועה ב וב, המעלה את השאלה הבאה: "בהינתן רשימת ערים והמרחק בין כל שתי ערים, מהו המסלול הקצר ביותר, אשר יעבור בכל עיר פעם אחת, ויחזור לעיר ממנה התחיל? זו למעשה הסוגיה הבסיסית שעומדת על הפרק: הרצון של נוסע א' להעביר את נקודות הנוסע המתמיד שלו, כולן או חלקן, אל נוסע ב', ב"העברה בנקאית" מחשבון הנוסע המתמיד שלו לחשבון הנוסע המתמיד של ב'.

25
HERTZ
גם החלופה שלו, במצב כזה, כדי שהן לא יפקעו, היא פשוט שהנקודות ישלימו לו רכישה של כרטיס טיסה בכסף + נקודות, ואז החברה תרוויח מכך
האם ניתן להעביר נקודות נוסע מתמיד של אל על?
משנה את שיטת צבירת המיילים במועדון שלה ועוברת לתגמל בהתאם למחיר ששולם עבור הכרטיס
הנוסע המתמיד
עם השנים, התרחבה האסטרטגיה השיווקית שעומדת בבסיסו של מועדון הנוסע המתמיד, וכיום מציעות רוב חברות התעופה דרכים נוספות לצבירת יתרת הזכות ולמימושה, שלא בדרך של טיסה גרידא
כלומר, נוסע א', שבחשבונו 1,000 נקודות, יכול לכרטס כרטיס בונוס לכיוון אחד, עבור נוסע ב', שבחשבונו 300 נקודות, כך שכל אחד מהם ישלם 300 נקודות עבור כרטיס בונוס כולל שעולה 600 נקודות נוסע בכרטיס בונוס, מלא או חלקי, תופס את מקומו של נוסע משלם, ולכך נלוות עלויות הטיפול בו כבכל נוסע ועלויות הפעלת המועדון, מה גם שבמקרים מסוימים היה נוסע הבונוס רוכש כרטיס טיסה במחיר מלא
בשנת 2001 נמצא פתרון מדויק של הבעיה עם 15,112 ערים בגרמניה מתוך TSPLIB דוגמה להמחשת הבעיה: אם ישנן 70 ערים בהן על הסוכן לבקר, יצטרך הסוכן לבחון 70! מאחר שרשת טיסות הפנים ב נרחבת ופתוחה לתחרות, נודעה לאסטרטגיה שיווקית זו משמעות פורצת דרך

נוסע מתמיד

לסוגיה זו משמעות גם בתחום ה, שכן אם העובד אכן רשאי לנצל את הזכויות, הרי שמדובר בהטבה שוות כסף המוענקת לו על ידי מעסיקו, ולכאורה אין מניעה כי זו לא תהיה כפופה למס.

3
בעיית הסוכן הנוסע
חשבונית נשלחת אוטומטית תוך 7 ימי עסקים מרגע ביצוע העסקה
HERTZ
ערך הנקודות קשה עד מאוד לחשב את שווים של מייל או נקודת טיסה, והדבר משתנה בין חברה לחברה ובין מחלקות הטיסה ועלות הכרטיס, הן במימוש ההטבה והן בעלות כלל השירותים שהקימו את הזכות
הנוסע המתמיד
בנוסף, יש חברות שמאחדות את מועדון הנוסע המתמיד שלהן
חוקרים רבים עשו שימוש נרחב בספרייה, ובשנת 2006 וחוקרים נוספים חישבו מסלול אופטימלי שעבר ב-85,900 נקודות, נכון להיום החישוב הגדול ביותר מתוך TSPLIB מאחר שהרכיב הזה קבוע, אז כאשר מחיר הכרטיס המשלם ומחיר מימוש נקודות הבונוס עולים, הרי שרכיב המיסים והתוספות הופך לזניח יותר ויותר
תמונה: שאלה מרכזית שמאפיינת מועדוני נוסע מתמיד רבים, היא מהו שוויים של המיילים והנקודות הנצברים במסגרת המועדון לא ניתן לקנות באתר ללא הזדהות

כמה שווה נקודת נוסע מתמיד אחת?

האיסור של חלק מחברות התעופה על מכירת הנקודות על אף הרשות הניתנת לתת בחינם כרטיסי בונוס לאדם שאיננו בעל החשבון או קרוב משפחה שלו הוא חלק מחוזה אחיד בין חברת התעופה לחבר המועדון ועל כן התוקף שלו צריך לעבור את מבחן ביהמ"ש ובכל מקרה, לא קיימת חקיקה האוסרת סחר בנקודות נוסע מתמיד.

6
Flystore מועדון הנוסע המתמיד
דירוג הסטטוס של חבר המועדון ימשיך להתבסס על מרחק ה
EL AL Israel Airlines
חוקים שיורידו את מספר המסלולים מתחת למספר התמורות אינם ידועים
Flystore מועדון הנוסע המתמיד
בראשיתו העניק מועדון הנוסע המתמיד, הטבה שהתמקדה בצבירת נקודות אגב טיסה במטוסי החברה וניצולן התאפשר בדרך זו בלבד