אגודת אפרת. EFRAT's Objectives

ולמה נקראה מרים בשם "אפרת"? A dedicated fund has been set up for this purpose לאחר הלידה נשלחות לאישה ולתינוק משלוחי מזון וטיטולים זאת למשך 24 חודשים מרגע הלידה
אומר המדרש רבה שמות א : "ומפני מה נקראה שמה אפרת? האישה מעוניינת בעובר שברחמה, אך בגלל מצבה הכלכלי הקשה היא מרגישה שאין לה ברירה אלא לבצע הפסקת הריון Dr Schussheim saved close to 80,000 babies during his tenure at Efrat, although Goldschmidt says that incredible official number is much lower than his real accomplishments

EFRAT's Objectives

הבחירה וההחלטה אם לבצע הפלה או ללדת היא רק בידי האישה.

19
אודות
Before I realized that I was pregnant, I underwent some x-rays
EFRAT's Beginnings
החיים נתקעים ואף אחד לא מתעניין בך
EFRAT's Objectives
בעקבות משפט זה המתנדבת לא יכלה להירגע "לא יתכן שבגלל ציוד כה בסיסי שתינוק זקוק לו, אמו לא תירצה להביאו לחיים
כדי לממש את זכותה לבחירה להמשיך את ההריון או להפסיקו, מתוך הסכמה מודעת, כפי שהחוק מחייב, את זקוקה למידע רפואי אמין, תמיכה נפשית ולעתים גם לסיוע כלכלי For over 40 years, EFRAT has been active in bringing hope to tens of thousands of families, by giving women the confidence and courage to keep their pregnancy and have their baby
נשים הרות הנתונות בחרדה, לאחר שבהרבה מקרים קבלו חוות דעת קשה על הממצאים של הבדיקות שערכו, פונות ל"אפרת" על מנת לקבל יעוץ נוסף למשמעותן סביב השאלות האתיות הכרוכות בביצוע הפלה קיים ויכוח עז במדינות רבות, והמובילה היא ארצות הברית

תמיכה וסיוע

חס ושלום, שיהיה על הגויים.

28
Dr. Eli Schussheim
מטרתו של הפרויקט הוא לסייע לאמהות חד-הוריות לחזור למעגל העבודה, על ידי סיוע במימון מעון יום לתינוק שנולד
Efrat C.R.I.B.: Committee for the Rescue of Israel's Babies
בסרטון "יומנו של עובר" המדמה את התפתחותו של עובר ברחם אמו- המחליטה לבצע הפלה
אודות
בספר דברי הימים א' ב', י"ט נאמר: "ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת, ותלד לו את חור"