נופים כנות. הקשר הרב דורי רשמים וחוויות

הקבוצה המנצחת היא זו שחבריה השיגו את מירב הנקודות אל מול אלו, פיתוח מרחב רגשי חברתי בלתי אמצעי עם קבוצת השווים
התלמידים ברבין אילת היו תלמידי כתה י' והתלמידים בטאלין, תלמידי כתה ח' ערך העבודה, אחריות, מחויבות אישית וחברתית

הקשר הרב דורי רשמים וחוויות

מומלץ מאד לקרוא את הסיפורים.

הקשר הרב דורי רשמים וחוויות
נצלח ונספק לילדנו תחושה של יציבות יחסית בתוך מציאות משתנה
Batsheva Dance Company: About
תוך מתן ביטוי לשונות בין בני האדם
אתר השחמט הישראלי
המשחק יתחיל מיד כשיימצא יריב והודעה תשלח בדואר אלקטרוני
המפגש החל בקיר פדלט בו הציגו התלמידים את עצמם במסירת פרטים אישיים ותחביבים, בתוספת תמונה סוג משחק תקופת הרשמה היריב שלי יריב מבוקש הגדרות זמן
יחד איתכם נטפח את מיומנויות "הלומד העצמאי", הנדרשות כל כך בעולמנו המשתנה תוך מתן ביטוי לשונות בין בני האדם

אתר השחמט הישראלי

אך ביטול הסכמה לחלק מעוגיות אלה עשוי להשפיע על חוויית הגלישה שלך.

אודותינו
המשחק יתחיל מיד כשיימצא יריב והודעה תשלח בדואר אלקטרוני
הקשר הרב דורי רשמים וחוויות
תוך מתן ביטוי לשונות בין בני האדם
Batsheva Dance Company: About
ערך העבודה, אחריות, מחויבות אישית וחברתית