הרב יעקב מאיר. Category:Yaakov Meir

חפצנו לדעת מי הוא המפריע את מנוחת הרב בשעה כל כך מאוחרת, אחרי טרדות כל כך קשות שעברו עליו במשך היום כולו החל מראש השנה תשע"ח השתתף לראשונה ב"" בראש השנה, ומנהג זה המשיך גם בשנתיים שלאחר מכן
ואף על פי כן, ציוןה הנצי''ב לשחוט עוף לסעודה ולברך ברכת המזון על כוס יין

לראשונה מול המצלמות: הרב יעקב מאיר שכטר ובכירי רבני ברסלב מוקיעים את אליעזר ברלנד בעקבות פרסום פסק בית הדין המיוחד בעניינו

.

Category:Yaakov Meir Shechter
לאחר פטירתו מילא את מקומו הרב , ראשית כממלא מקום, ולאחר תום ה"שלושים" ה'תרצ"ט - כרב ראשי לארץ-ישראל
יעקב מאיר שכטר
עד יומי האחרון אעבד להרמת קרן עדתי, להטבת מצבה בחומר וברוח, ועדתנו תשוב לפרוח ולשגשג כמקדם וה' ישפת שלום
לראשונה מול המצלמות: הרב יעקב מאיר שכטר ובכירי רבני ברסלב מוקיעים את אליעזר ברלנד בעקבות פרסום פסק בית הדין המיוחד בעניינו
בינואר 1924, השתתף עם הקולונל ו, במפגשים ב עם , ובנו , בניסיון ליצור יחסים טובים בין הערבים לציונים
הרב הצעיר היתנה שיזמינו משקולת של זכוכית, שאינם סופגים מלח, בכדי למנוע תקלה של אונאה במשקל, אולים כיון שהדבר היה כרוך בהוצאה כספית מיוחדת, לא היו החנוונים מוכנים לכך בחורים למאות, חריפים ובקיאים,מופלגי תורה ועילויים, באו מקרוב ומרחוק להשתופף בהיכל תורה זה ולהנות מתורתו של הגאון וראש הישיבה הנצי''ב
שכל שתיים מבנותיו ואחד מבניו אבי שלי- בודאי ובודאי שהוא מתגעגע אל הארץ ומחכה לביאתו של משיח זה והוא

יעקב מאיר שכטר

בעבר בלטה אי השתתפותו בעלייה לקברו של רבי ב ב, ויש המנמקים זאת בהוראה שקיבל מהרב , אם כי עודד את בני קהילתו לנסוע.

יעקב מאיר
יעקב מאיר שכטר
סיים אברהם יצחק את סיפורו ושאל בתמימות: אבא, האם לא טוב עשיתי? כותב המכתב , נשוא המכתב התלמיד יוסף בורלא ומנהל בית הספר בסלוניקי האדון
לראשונה מול המצלמות: הרב יעקב מאיר שכטר ובכירי רבני ברסלב מוקיעים את אליעזר ברלנד בעקבות פרסום פסק בית הדין המיוחד בעניינו
כשלמד בישיבת וולוז'ין, ושקידתו היתה למעלה מכח אנושי עד שנחלש ונפל למשכב
לשם כך הוא ייסד יחד עם הרב את חברת "", אליה הצטרפו מאוחר יותר וחבריו וכך כתב הוא בזכרונותיו: האם צדק הרב שמואל יוסף בנבנשתי? במשך כשנה ומחצה שהה אצל הרב , שהוא מחשיב כרבו
אחיינו פראנק היה מתווכח איתו על כך שהוא מדבר נגד ברלנד והרב שפירא מצדו דחף אותו לחקור את הדברים, כך שלרב שפירא היה גם חלק פעיל בהקמת בית הדין יצאתי מהבית ושאלתי אחדים מחבריו אם ראוהו ואחרי שאחד מהם אמר לי, שראהו הולך עם איש זקן בכיוון העיר הישנה, התחלתי ללכת לשם ולבי מלא דאגה

הרב יעקב מאיר

על השאלה למה רבנים אחרים לא מטפלים בפרשייה הוא משיב: "כיתתי את רגליי לרבנים אשכנזים ורבנים ספרדים ובראש ובראשונה לאלו שאני משוייך אליהם", רמז לעדה החרדית בירושלים, ו"כולם מפחדים להתעסק איתם, זה לא סוד שיש ביניהם אנשים אלימים".

22
הרב יעקב מאיר
והיודע אתה איזה עוול צאו בי? ייתכן שהזלזול בחכם באשי וההתנצלות שבאה בעקבותיה קשורים במסכת אירועים זאת
הרב יעקב מאיר
בביקור שערך ה"חפץ חיים" בפוניבז', נשא ונתן בהלכה עם החתן הצעיר והתרשם ממנו מאוד
לראשונה מול המצלמות: הרב יעקב מאיר שכטר ובכירי רבני ברסלב מוקיעים את אליעזר ברלנד בעקבות פרסום פסק בית הדין המיוחד בעניינו
משנת ואילך, יהודי בוכארה החלו לעלות לירושלים בהמוניהם, והיות והרב מאיר היה מעורה בצרכי התיישבותם בירושלים, הם בחרו בו לאחד מ