משרד הבריאות פניות הציבור. כתובות לפניות הציבור למשרד הבריאות וקופות החולים

כתובת לדואר: רחוב קפלן 2, קרית הממשלה, ירושלים במהלך שנת 2010 טיפלה היחידה בכ-8,000 בקשות יבוא חד פעמיות, מעל 2,000 בקשות ועדכונים לאישור לפי צו יבוא חופשי ומעל 50 בקשות לתרומה לרשות הפלסטינית
הסמל הישן של משרד הבריאות משרד הבריאות הוא אחד ממשרדי ה ב בפניות באמצעות הדואר יש לציין על-גבי המכתב כי הוא ממוען אל "הממונה על חוק חופש המידע"

פנייה לנציבות פניות הציבור

הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.

19
משרד הבריאות
דוא"ל: טלפון: 02-6752519 פקס: 02-6752803
המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות (גורם ממשל)
אינו מפרסם אודות התלונות והבירורים, הטיפול בתלונות הינו ללא שקיפות
מדיניות משרד הרווחה: פניות הציבור משרד הרווחה
גם אם הטיפול לוקח זמן והתשובה מתעכבת ולמרות הקושי, אין להתייאש! משרד הבריאות מספק לציבור באופן ישיר מכוח , בתחומי רפואת התלמיד, , , ורכישת מכשירי שיקום ועזרים לניידות
למרות זאת, משרד הבריאות אינו נחשב כמשרד בעל עוצמה בתוך הממשלה, עקב ריבוי הבעיות וחוסר יכולת ממשית לעריכת שינויים משמעותיים וברי-מדידה בזמן קצר, בתחום הבריאות לשכות הבריאות מפעילות כיחידות סמך שלהן שירותים רפואיים בקהילה כגון תחנות לבריאות המשפחה, או תחנות אם וילד טיפות חלב
הבניין המרכזי של המשרד, בו יושבים שר הבריאות והנהלת המשרד, נמצא ב ב לשם עבר במהלך שנת לאחר שהיה שנים רבות בשכונת בעיר תפקיד שר הבריאות אינו, בדרך כלל, תפקיד מבוקש, בין השאר בשל הקושי למנות בו

מדיניות משרד הרווחה: פניות הציבור משרד הרווחה

יש להקפיד על צירוף מסמכים עדכניים.

פנייה לנציבות פניות הציבור
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
הגשת תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (זכות)
במקרה כזה חובה לצרף טופס יפוי כוח וכתב ויתור על סודיות רפואית
המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות (גורם ממשל)
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין