מושב מנוחה. ורדון

שמו ניתן לו ביחד עם היישוב על שם הארגון ה שהקים את ה
לדברי עורכי הדין, מחירם הצפוי של המגרשים, כולל דמי היוון למינהל והוצאות פיתוח, נאמד בכ-240 אלף שקל לבני המושב ולכ-300 אלף שקל לרוכשים חיצוניים אוכלוסיית ורדון מתאפיינת ב, וביישוב מתגוררים , , , , ילידי הארץ ועולים חדשים

מנוחה

היישוב נמצא במרכזו של צומת דרכים בין שלושה מושבים גדולים: , ו.

7
ורדון
שמו נלקח מספר , , שם הוא מופיע כשם פרטי
פדיה
לדברי עו"ד חי חיימסון ואייל סודאי ממשרד חיימסון, סודאי ושות', אשר מונו לכונסי נכסיו של המושב בשל חוב של כ-10 מיליון שקל, הסתיים שלב א' של רישום המועמדים להרחבה, במסגרתו נרשמו כ-40 מועמדים חיצוניים המבקשים לרכוש מגרש במושב ולבנות בו את ביתם
מנוחה
היישוב הוקם בשנת על אדמות שנרכשו על ידי קק"ל
ויושב על ידי עולים מ ורדון הוקם בשנת כמרכז כפרי, והפך ליישוב קהילתי בשנת
שמו של היישוב הוא מעיין תרגום של שם משפחתו של , נדבן יהודי מ המזוהה עם תרומה לקידום האפריקאים אמריקאים בארצות הברית, שבנו היה יושב ראש תלמידי בית ספר יסודי לומדים בבית הספר "שדות יואב" שב, או ב"יד חזון" - שבמושב , וב

ורדון

תלמידי התיכון החילוני לומדים ב"צפית" — בקיבוץ , ותלמידי התיכון הדתי ב"גרוס" שב.

2
ורדון
מפת היישובים של באדום - בירוק - מיקום בניין המועצה tabBackground:;tabBorder: aaa;defaultTab:0; וַרְדּוֹן הוא באזור הדרום השוכן צפונית ל ודרומית ל
מושב מנוחה: חצי דונם בהרחבה יימכרו ב
בימים אלו יוצא לדרך פרויקט הרחבת מושב מנוחה, בסמוך לקרית גת, הכולל 65 מגרשים למגורים, בני כחצי דונם כל אחד
מנוחה
המושב משתייך ל, והוא מושב בעל חלקות אדמה גדולות