מענק לעצמאים נובמבר דצמבר. מענקים לעצמאים דצמבר 2020 ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

מתי אפשר להגיש בקשה למענק המיוחד? מהיום ניתן להגיש בקשות למענקי נובמבר - דצמבר 2020 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים היום יום ד' נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019
סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 שקל: עצמאים עם מחזור שנתי של עד 100 אלף שקל יקבלו מענק של 3,000 שקל, עצמאים עם מחזור שנתי של 100-200 אלף שקל יקבלו מענק של 4,000 שקל, ועצמאים עם מחזור של 200-300 אלף שקל יקבלו מענק של 6,000 שקל

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי נובמבר

למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 לא עלה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 עולה על 714 ש"ח.

רשות המיסים: נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי נובמבר
בין שנת המס 2018 לשנת 2019
עצמאים? מתי תקבלו את המענק שלכם
בצל המשבר הכלכלי ורגע לפני החמרת הסגר השלישי, הוקדם מועד הגשת הבקשות למענק מה-15 בינואר להיום
עצמאים? מתי תקבלו את המענק שלכם
נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר
· - 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי — 6,000 ש״ח למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 לא עלה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 עולה על 714 ש"ח
כלומר, גם אם בחודשים אוקטובר-דצמבר חזרתם להפעיל את העסק במלוא העוצמה ולא הייתה לכם ירידה בהכנסות לעומת אותם חודשים אשתקד, אבל בחודשים מרץ עד ספטמבר הייתה לכם ירידה של 70 אחוזים בממוצע לחודש, למשל, כי בחלק מהחודשים לא עבדתם בכלל , הרי שלמרות שמצבכם הנוכחי טוב למדיי, אתם עדיין זכאים למענק המיוחד בגין "פגיעה מממושכת" לאורך כל התקופה היום רביעי נפתחה באתר רשות המיסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019

רשות המיסים: נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי נובמבר

רשות המסים פתחה היום רביעי את האפשרות להגשת בקשות למענקים לבעלי עסקים ולעצמאים עבור פגיעה במחזור ההכנסות בחודשים נובמבר-דצמבר 2020.

29
רשות המסים פותחת אפשרות בקשה למענקי עצמאים לנובמבר
למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה, שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 לא עלה על 651,600 שקל וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 עולה על 714 שקל
מענקים לעצמאים דצמבר 2020 ובעלי שליטה ולעסקים קטנים
סכומי המענק יחושבו לפי גובה המחזור השנתי, כאשר עסקים עם מחזור שנתי של עד 100 אלף ש״ח יקבלו מענק של 3,000 ש״ח, עסקים עם מחזור שנתי של בין 100 אלף ש״ח ל-200 אלף שקלים— 4,000 ש״ח, ובין 200 ל-300 אלף ש״ח מחזור שנתי — 6,000 ש״ח
רשות המסים פותחת אפשרות בקשה למענקי עצמאים לנובמבר
קידום הצעדים האלה תלוי גפ בפקידי האוצר וגם באישור שרי הממשלה, כך שמעבר להבטחות עדיין אין שום ממש בבשורה הרגולטורית של כ"ץ
מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה הוא מענק דו חודשי בגובה של 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה מביניהם ועד 15,000 שקלים לכל תקופת זכאות כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, להגשת הבקשות ולפרטים נוספים: את הבקשות לשני סוגי המענקים ניתן להגיש עד ליום ה-15 באפריל 2021
הכלכלן 2019 גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר הן ייכנסו להתחשבנות הכוללת לשנת המס 2020 בעת הגשת הדוח השנתי

רשות המיסים

בנוסף, נפתחה הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל, שמחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע לפחות ב-25%, לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

14
עצמאים? מתי תקבלו את המענק שלכם
מסלול הארנונה יעבור התייעלות, והפחתת בירוקרטיה משמעותית שתקל על הזכאיים לקבל את תשלומי החזר הארנונה
אפשר להיכנס למחשב ולהגיש בקשות למענקים
סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 כמפורט: 100 אלף ש״ח מחזור שנתי — 3,000 ש״ח
רשות המיסים
במה שונה מענק זה מהמענקים הקודמים? את הבקשות לשני סוגי המענקים ניתן להגיש עד ה-15 באפריל