בית ספר שש שנתי פקיעין. מקיף פקיעין • יכולות

בוגרי התכניות של עמותת יכולות היוו בשנת תשע"ז 28
עמותת יכולות החלה לפעול בבית הספר בשנת תשס"ז במסגרת תכנית חסם ובשנת תשס"ט החלה לפעול תכנית סטארט בבית הספר, כאשר בשנת תשע"ב בוגרי המחזור הראשון סיימו את לימודיהם במסגרת התכנית בתוך כך, בית הספר רשם עליה של 32

מקיף פקיעין • יכולות

מקיף פקיעין בית הספר מקיף שש שנתי בפקיעין רשם הישג מרשים בשנת תשע"ז והגיע ל-92.

2
מקיף פקיעין • יכולות
מקיף פקיעין • יכולות
מקיף פקיעין • יכולות

מקיף פקיעין • יכולות

.

6
מקיף פקיעין • יכולות
מקיף פקיעין • יכולות
מקיף פקיעין • יכולות

מקיף פקיעין • יכולות

.

16
מקיף פקיעין • יכולות
מקיף פקיעין • יכולות
מקיף פקיעין • יכולות