תמרור 144. Private Car Training / Lesson 5

אבד"כ, יש טעם להציב תמרורים 120 - 114 בדרכים לא-עירוניות הסבר הפיתרון בשלב זה, הפיתרון כבר ברור
הציור בפנים הוא מה שנזהרים ממנו, אז ממה נזהרים? התמרור חייב להיות מוצב במרחק של לפחות 50 מטר לפני הפס, כדי שהנהג יוכל להאט את מהירות נסיעתו

Private Car Training / Lesson 5

The new method combines the experience of driving, explanations, video clips and trivia questions.

7
Private Car Training / Lesson 5
The simulator is designed to teach theory, prepare for the exam, prepare for driving training, practice gears, and provide good driving skills and practices
Private Car Training / Lesson 5
מה קורה לרכב אם לא שמים לב ומאטים? תמרור 121 ניתן להצבה בדרכים עירוניות וגם בדרכים לא עירוניות
www.themodist.com
לעיתים נוספות התמרור מוצב סמוך מדי לפס עצמו, ובמקרה כזה הנהג לא מספיק להאט את מהירותו
התקנות מהוות את הבסיס לכל תורת הנהיגה ועל פיהם לומדים לנהוג תלמידי הנהיגה אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד שמאל
במרחקים גדולים יותר בין הצמתים הסמוכים, עדיף להציב תמרורי 116 - 115 , בהתאמה הציור מתאר את פס ההאטה מהצד הרוחבי שלו

Private Car Training / Lesson 5

לעיתים המהנדסים נוהגים ברוחב לב ומגביהים את הפס מעבר להנחיות.

Private Car Training / Lesson 5
מני תלמיד מצפת, שואל האם פירוש התמרור הוא גבעה קטנה לפנינו
www.themodist.com
התקנות מפרטות את כל הנחיות ההתנהגות לעוברי הדרך
Private Car Training / Lesson 5
מעבר לכך מעוצמת הקפיצה עלול הנהג לאבד את השליטה על הרכב ואז זה כבר נהיה מסוכן