כמה זמן בנות משרתות בצבא. שירות חובה

לצד היתר זה, הם הדגישו את החשיבות לשמר את זכות הבחירה של האישה ואת חובתה לשקול בכבוד ראש באיזו מסגרת שירות היא תוכל לתרום בצורה מיטבית השינויים ביחס הצבא לשירות נשים לא התבטאו רק בפתיחת תפקידי לחימה בפניהן
אם הבקשה תאושר, ידחה גיוסו של המלש"ב לצה"ל נשים היו פעילות בארגון "", תחילה בתפקידי עזר ואחר-כך גם בתפקידי לחימה, והיו כשליש מהכוח הלוחם של ה

שירות חובה

בכך עיגנה בחוק מיוחד את שוויון ההזדמנויות לנשים בצה"ל, אם כי התירה את האפשרות למנוע את שיבוצן לתפקידים מסוימים אם הדבר מוצדק.

11
תפקידים לבנות
ב- הוכנס תיקון לחוק שהאריך את תקופת השירות בשישה חודשים , וב- גדל לפי מספר חודשי שירות החובה בשישה חודשים נוספים כך שעמד על שלוש שנים לגברים ושנתיים לנשים
שירות נשים
אולם לכתחילה, באשר לבנות אחרות, ההלכה שוללת את גיוסן מסיבה עקרונית
תפקידים לבנות
נשים יכולות לקבל פטור משירות עקב נישואין או הריון
בשנת שירתו כ-1,500 נשים כלוחמות בצה"ל מיעוט קטן שלהן בוחר לשרת בכל זאת
לפי פרסומי צה"ל, מספר הבנות הדתיות המתגייסות עולה בחדות בעשור השני של המאה העשרים ואחת , אולם זאת לאחר שהורחבו הקריטריונים להגדרת חיילות כדתיות במחזורים החדשים, ומאידך נתוני הגיוס של שנת 2010 קוצצו רטרואקטיבית בכ-36% לבני מיעוטים, להוציא ו, הגיוס הוא בהתנדבות

שירות נשים

לאחר שהוא דחה את בקשתם, פרסמה הרבנות הראשית: "הכרזת הרבנות הראשית לישראל מיום כא אדר א תשיא, בדבר תיקון חוק שירות הביטחון העומד לפני הכנסת: הננו - אחרי בירור המצב - מפרסמים דעת תורה שגיוס נשים אפילו פנויות - במסגרת צבאית באיזו צורה שהיא, אסור בהחלט! עוד נתגלה כי 46 אחוזים מקרב הטירוניות הקרביות נפצעות במהלך הכשרתן, זאת לעומת 25 אחוז מהלוחמים שנפצעים.

שירות בנות בצבא בימינו
מטרת התיקון הוא למנוע הצהרות פיקטיביות של נשים לא דתיות, אשר בעת שהן נתפסות בהתנהגות נגד הדת טוענות שכאשר הצהירו היו דתיות
שירות חובה
לעומת זאת להוריו אין שנה כזו בה הם יוכלו לשהות בארץ באופן רצוף
שירות חובה
בשנת 2017 הוגשו כ-17,000 הצהרות, אך צה"ל העניק בפועל רק כ-15,000 פטורים