מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מודה אני לפניך

ענה ר' יוסף מרדכי: אני מניח יד אחת אל האחרת ומכופף את הראש I cannot remember a single time that my father forgot to thank me for something that I had done for him
Существуют 4 уровня «Модэ ани» в соответствии с 4-мя разделами Торы — Пардес: «пшат» простое толкование , «рэмэз» намек , «драш» углубленное толкование и «сод» тайное значение המילים הן תפילת בוקר ומקורה הראשון בספר סדר יום מאת המקובל הצפתי רבי משה בן מכיר

מודה אני לפניך

Until after my father left this world.

1
מילים לשיר מודה אני לפניך
Many couples have pictures of my father at their wedding sitting in a corner learning from a sefer after energetically dancing before the new couple
אנציקלופדיה יהודית דעת
וכך נכתב ב: "כשאומרים 'מודה אני' צריכים להניח יד אל יד צו לייגן איין האנט צו די צוייטע ולהרכין את הראש"
מודה אני לפניך
כי היא אחד מששים במיתה, ובמילא, החזרת הנשמה היא מעין
פירוש, בכל בוקר נעשה האדם בריה חדשה, ויודה בכל לבבו להשם יתברך שמו על זאת Убедительная просьба ко всем пользователям — не пользоваться сайтом в Святой Шабат и в дни Еврейских праздников, кроме Холь а-Моэд
וענין זה הוא מצד היחידה דוקא: בד' הבחינות, , שייך ענין הפגם או גם טומאה כו', אבל מצד היחידה שבנשמה שמיוחדת תמיד ב יתברך, אין שייך כל פגם וטומאה חלילה, ונשאר תמיד בשלמותו I tried to be careful to enunciate every word and to concentrate on its meaning

קיצור שולחן ערוך א

ועיין סימן ז' בענין ברכות השחר וברכת התורה לפני חצות.

4
Bençãos e Orações Judaicas
Zaświadczony jest w książce Seder ha-jom autorstwa
Bençãos e Orações Judaicas
נמצאת ההודאה עומדת וקיימת על הגלגול הזה ועל היום הזה, ועל הנובע והיוצא ממנו בחינת סיבה ומסובב
מודה אני לפניך
That person had a personal difficulty that would be recalled by the mention of that topic
Mode ani מודה אני - odmawiana przez Żydów zaraz po przebudzeniu, będąca podziękowaniem za możliwość przeżycia kolejnego dnia וכן כתבו המגן אברהם, וכן בספר אליהו רבה, וכן בספר חיי אדם, וכן כתב המשנה ברורה בשם ספר סדר היום
וכאן הוא קרא לאט ובהטעמה את: מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך יכול כי בשוגג נפלו טעויות במילות השירים

מילים לשיר מודה אני לפניך

ו קיים, שאינו מותנה בשום דבר, כי כל המותנה יש בו שניים, ואילו הוא הבורא יתברך הוא אחד יחיד ומיוחד.

14
אנציקלופדיה יהודית דעת
I tried to stand still while enunciating the words
12 Words to Ponder
מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך I offer thanks before You, living and enduring King, for You have returned my soul within me
מודה אני לפניך
צריך לעשות מבלי לשאול מדוע