אתר האישורים של צהל. אישור על שירות צבאי / שירות לאומי

במערך טייסות הבקרה והמודיעין של חיל האוויר משרתים מטוסים מסוג "צופית" ו"קוקיה" , וכן מטוסי "נחשון" המשמשים לאיסוף "נחשון שביט" ובקרה אווירית "נחשון עיטם" של צה"ל מצויד ב שונים למגוון משימות
תוך מספר שנים הצליחו צה"ל ו לדכא את ב כך שהתקציב יעמוד בסופו של דבר על כ-66 מיליארד ש"ח

אישור על שירות צבאי / שירות לאומי

צה"ל מקל בתנאי השרות ובארכו גם למתגייסים בגיל מבוגר ובעלי משפחות, לספורטאים ולמוזיקאים מחוננים.

11
מועדון הטבות תרבות ופנאי
ב- פתחה ישראל, בשיתוף ו בעקבות אינטרס משותף ב נגד , בו נחלה ניצחון מוחץ וכבשה את חצי האי
אתר מתגייסים
החיל מצויד גם בספינות סיור ומשמר קטנות ומהירות מדגמי "", "", "", "" ו""
מועדון הטבות תרבות ופנאי
שתים עשרה החטיבות שפעלו במלחמת העצמאות שהוקמו ברובן על ידי "ההגנה" : 1
בעקבות לחץ בינלאומי ישראל נסוגה, לא לפני שלקחה ציוד ו רב ממה שהותיר אחריו הצבא המצרי המובס, והרסה את התשתית הצבאית המצרית ב בשנת צה"ל, בהוראת ועל פי החלטת , את בה פונו כוחות צה"ל ו שב
מיד עם הקמתו החל צה"ל להילחם ב והתארגן תוך כדי הלחימה, כאשר היחידות הלוחמות השונות הוכפפו בהדרגה לפיקוד צה"ל בתקיפה השתתפו 4 מטוסי ו-4 מטוסי , וקדמה לה פעילות של ו

צבא הגנה לישראל

המלחמה הסתיימה כעבור חודש ב ומאז שרר שקט יחסי בגבול הצפון.

אישורים והעתקי תעודות
השליחות שלי הינה לסייע למשפחות רבות לקבל החלטות כלכליות טובות יותר למען רווחת אזרחי ישראל
אישור על שירות צבאי / שירות לאומי
ביולי הציג צה"ל את "" כתגובה ל של , שכוללת את צמצום הסד"כ ב ושינויים ארגוניים נוספים
אתר מתגייסים
המחלקות והפלוגות של כוחות היבשה מצוידות גם ב, שהעיקריים הם ה 5