תשלום חוב מעמ. מתנה מחול תשלום מכס/מעמ ?

אי תשלום מע''מ מה הדין במקרה של אי תשלום מע"מ בגלל קשיים כלכליים? לדעתי, די בהנמקה שנרשמה במזכר ובטופס דנן כדי לענות על חובת רישום הטעמים להגשת כתב אישום הנאשם נשאל בחקירה הנגדית מדוע לא פנה לבירור התשובה לבקשות הפריסה שהגיש, וענה כי ניסה לברר טלפונית אך לא נענה
באוגוסט 2003 בנה יחד עם רו"ח החברה, דוד סרגני, תכנית הבראה שבמסגרתה נעשו קיצוצים וצמצומים בהוצאות החברה משרד אחד מתוך שניים נסגר, וכמה עובדי מנהלה פוטרו חשוב לדעת, חוב בביטוח הלאומי צובר קנסות והפרשי הצמדה, ובמקרים מסוימים הוא מקוזז מקצבאות עתידיות שמגיעות למבוטח, לכן כדאי לשלם את החוב עם קבלת הודעת החוב, וליהנות מהסדר תשלומים נוח

מתנה מחול תשלום מכס/מעמ ?

לרשות נתון שיקול דעת בבחירה בין דרכים אלה".

17
מתנה מחול תשלום מכס/מעמ ?
הסדרת חובות אדם שנפטר (הליך)
בשלהי 2002 נדחתה פניה להגדלת מסגרת האשראי בבנק אוצר החייל רמה"ש
תשלום חוב לכללית ללא סיסמה
באותה פגישה הוא נשאל אם מוכן להציג את ספר הלקוחות של החברה וענה בחיוב, והתברר לו כי נשלחו שלושה נציגי מע"מ לחברה ותפסו את ספר הלקוחות לצורך משלוח צוי עיקול ללקוחות
גם כאשר הברירה שבידי העוסק היא אי העברת כספי המע"מ ליעדם או קריסה כלכלית, עדיין חלה עליו החובה לתשלום המס, שאלמלא כן יילכד בגדר האיסור הפלילי על כן, יש לקבוע כי ההגנות של "הצדק סביר" ונקיטת האמצעים הסבירים או הנאותים למניעת העבירה, אינן חלות אף אם העיכוב בהעברת כספי המסים נבע ממצוקה כלכלית קשה שהותירה בפני הפרט אך בחירה בין העברת כספי המסים, שאינם שייכים לו, לבין קריסתו הכלכלית
על כן, יש לקבוע כי ההגנות של "הצדק סביר" ונקיטת האמצעים הסבירים או הנאותים למניעת העבירה, אינן חלות אף אם העיכוב בהעברת כספי המסים נבע ממצוקה כלכלית קשה שהותירה בפני הפרט אך בחירה בין העברת כספי המסים, שאינם שייכים לו, לבין קריסתו הכלכלית" פרשת ברקאי, שם באתר זה תקבלו מידע על חובות שנוצרו למבוטחים עקב אי תשלום דמי ביטוח במועד או בשל קבלת קצבה שלא היו זכאים לה, ומידע על הדרכים לתשלום החוב

אי תשלום מע''מ

נאמר לו כי רק הועדה בירושלים מוסמכת לאשר פריסה כזו.

3
הסדרת חובות אדם שנפטר (הליך)
בעל עסק חייב לנהל עסקו על פי כללי המס הדרושים על פי הדין
תשלומי ועד בית (זכות)
בסיכומיו העלה הסניגור המלומד טענה משפטית, ולפיה מקום בו הנאשמים הגישו דו"חותיהם למע"מ במועד אך לא צרפו תשלום לדיווח, לא נתמלאו יסודות העבירה הפלילית לפי סעיף 117 א 6 לחוק
תשלום חובות
גם אם נבחן את גרסתו של הנאשם בעדותו, נראה כי אין בה כל נתון עובדתי שהיה עשוי להשפיע על ההחלטה אם להגיש כתב אישום נגד הנאשמים, לאור המדיניות המנחה את התובעים בהגשת כתבי אישום על עבירות אי דיווח, כפי שפורטה לעיל קיבלת משהו במתנה, ולא שילמת עליו שקל, את המכס זה לא מעניין ולא רלוונטי - כדי להכניס את החבילה לארץ הם ידרשו תשלום מיסים לפי הערך המסחרי של המוצר על המדף בחנות - גם אם אתה לא שילמת עליו שקל
משהוצגו ההנחיות הכלליות שמהוות את מדיניות הנהלת מע"מ, ונרשמו בטופס ההחלטה הנתונים הרלוונטיים ליישום מדיניות זו במקרה הנדון, הרי שהתביעה עמדה בחובת רישום הנימוקים ההלכה הפסוקה קובעת, כי גם אם המצוקה התזרימית נובעת מעיכוב בקבלת תשלומי לקוחות, אין בכך משום הגנה מהעבירה של אי דיווח למע"מ ואי העברת תשלומי מע"מ

אי תשלום מע''מ

הנאשם ציין, כי בניגוד למס הכנסה ולמל"ל, להם ניתן להגיש דו"חות במועד מבלי לשלם את מלוא סכום המס, במע"מ אין אפשרות כזו.

28
מתנה מחול תשלום מכס/מעמ ?
מבחינה עובדתית, הוכח כי ביום 29
מתנה מחול תשלום מכס/מעמ ?
הנאשם הסביר בעדותו, כי לא שילם את הדו"חות נשוא האישום מחוסר אמצעים, שנבע ממתח רווחים נמוך ומפיגור לקוחות בתשלום, וכי העדיף לשלם לעובדים את המשכורות בהן היו תלויים לפרנסתם, כדי להמשיך ולתפעל את החברה, בתקווה להגיע לרווחיות במשך הזמן ועם הגדלת המחזור, ולהסדיר את הפיגור בתשלומי המע"מ ע"י פריסה לטווח ארוך
תשלום חוב לכללית ללא סיסמה
ברם, כשפנה לבנק אוצר החייל למימוש ההלוואה, נאמר לו כי לא יוכל לקבל את ההלוואה כי מע"מ הטיל עיקול על חשבון החברה והקרן חזרה בה